Til hovedinnhold
Viser 381–390 av 909 treff.
 • Domstolene

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...du informasjon på tegnspråk om noen av prinsippene som ligger til grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker og instanser. Det er også en egen side med 40 juridiske uttrykk ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...viktig å holde fast ved samspillet, slik at evnen til kommunikasjon blir stimulert. Det er enkelt å rette oppmerksomheten mot et smilende barn som strekker seg mot oss. Men når barnet vender hodet bort, kan ...
 • Skolen som rehabiliteringsarena

  05.03.2020 | Kapittel

  ...evalueres jevnlig, da funksjon til eleven kan være i stadig endring. Alle har rett til tilpasset opplæring ifølge Opplæringsloven § 1-3.Ulike tiltak kan settes inn fra skolens side, men dette må som nevnt ...
 • Kontrastsyn

  18.09.2019 | Kapittel

  Videoen handler om konsekvensene av redusert kontrastsyn. Den gir også råd om hvordan du kan legge til rette slik at elever med redusert kontrastfølsomhet får utnyttet synet sitt best mulig. 
 • Vi vil også lære! Gi oss digitale dingser. Da lærer vi lettere.

  27.02.2019 | Artikkel

  ...hjelpemidler (DLH). Stemmene kommer fra elever som har utfordringer med lesing, skriving og læring og som har rett til spesialundervisning. Vi har høstet erfaringer gjennom arbeid med elevopplæring. Mestring i læringsarbeidet ...
 • Tilbake til skolen

  25.01.2018 | Kapittel

  ...kommunikasjon og samarbeid om elevens læringsutbytte. Læreren må observere og se etter tegn på om en er på rett vei.
 • Opplæring i punktskrift

  05.10.2023 | Kapittel

  Elever som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte, har rett til opplæring i punktskrift. Å lære punktskrift er avgjørende for at eleven skal kunne lese og uttrykke ...
 • Læring

  13.06.2022 | Kapittel

  ...de ordinære kompetansemålene i den nasjonale læreplanen. De trenger derfor et personlig pensum innrettet mot økt mestring, deltagelse og livsutfoldelse. 
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...bimodal tospråklig utvikling med tegnspråk og norsk. Der det er mulig, er det naturlig å legge til rette for eksempelvis å nytte barnehager der det måtte være søsken eller andre barn som nytter tegnspråk ...
 • Litterære opplevelser

  09.06.2023 | Artikkel

  ...vil dele innspill om hvordan du kan bruke litteratur i hverdagen, og ønsker at dere kan legge til rette for magiske øyeblikk der lesere og historier finner hverandre. Vi vil skape opplevelser, og gi grunnlag ...