Til hovedinnhold
Viser 391–400 av 909 treff.
 • – Får gjøre en forskjell for samiske barn

  28.10.2022 | Artikkel

  Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) jobber man innenfor flere ulike fagområder. Jeg jobber spesielt rettet mot barn og unge med nedsatt hørsel, autismespekterforstyrrelser og flere andre områder. I tillegg ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...korona" er spesielt rettet mot elever med autismespekterforstyrrelser og andre som trenger konkrete beskrivelser for å mestre ulike situasjon. Under finner du lenker til to bøker - en rettet mot barn og en ...
 • Domstolene

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...du informasjon på tegnspråk om noen av prinsippene som ligger til grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker og instanser. Det er også en egen side med 40 juridiske uttrykk ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...viktig å holde fast ved samspillet, slik at evnen til kommunikasjon blir stimulert. Det er enkelt å rette oppmerksomheten mot et smilende barn som strekker seg mot oss. Men når barnet vender hodet bort, kan ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  I Rammeplan for barnehagen blir barnehagens digitale praksis beskrevet. Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid ...
 • Skolen som rehabiliteringsarena

  05.03.2020 | Kapittel

  ...evalueres jevnlig, da funksjon til eleven kan være i stadig endring. Alle har rett til tilpasset opplæring ifølge Opplæringsloven § 1-3.Ulike tiltak kan settes inn fra skolens side, men dette må som nevnt ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...samarbeidet med barnehager og skoler i arbeidet med å utvikle en kunnskapsbasert praksis. Antologien retter seg mot studenter og ansatte som jobber i barnehage og skole, og andre som har interesse for fagfeltet ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  Sakkyndig vurdering er en utredning og tilråding som skal si noe om innhold, omfang og organisering (Opplæringsloven§ 5-3). E Skolen ved rektor skriver enkeltvedtak som inneholder den faktiske undervisningen. Den ...
 • Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Ny skolelov med rettigheter for tegnspråklige til opplæring i og på tegnspråk, skolestart ved 6-årsalder og økt behov for aktiv involvering av barnets nærmiljø stiller krav til omfattende og planlagt gjennomføring ...
 • Lese og skrivevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...vil derfor komplisere opplæringen. Prinsipper for tilrettelegging Det er viktig å huske på at rettighetene elever har til lese- og skrivestøttende hjelpemidler også gjelder for matematikkfaget. De fonologiske ...