Søk | www.statped.no

Viser 411 - 420 av 837 treff.

 • Kva er best for barnet?

  06.04.2021 | Kapittel

  Barnet sitt beste og retten til å bli høyrd Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane ...
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Se udir.no/rammeplan for barnehagen/språkveileder. TegnKort retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk.Aktivitetene ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  Både barn i barnehagen og elever i skolen har rett til å bli hørt i situasjoner som omhandler dem, og det å hente ut barnets/elevens stemme er lovpålagt. De fleste elever er avhengige av en trygg og god ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Veilederen er bygd opp i tre deler og inneholder: Rammebetingelser for samarbeid og ...
 • Tidslinje for konkretisering og oversikt

  21.11.2019 | Kapittel

  ...å konsentrere seg og gjøre koblinger mellom ulike tidspunkt. I Book Creator kan du lage tidslinje ved å bruke «rett linje» som du finner i verktøymenyen. Trykk på plusstegnet øverst i høyre hjørne – «More» nederst ...
 • Tiltak

  01.03.2018 | Kapittel

  ...gode lytteforhold i klasserommet gjerne igangsettes allerede ved mistanke om APD. Spesifikke tiltak rettet mot å styrke personens læringsforutsetninger. Disse må bygge på et samlet testresultat etter en helhetlig ...
 • Arenamodellen - En veiledningsmodell

  27.01.2016 | Artikkel

  Artikkelen beskriver og evaluerer Arenamodellen. En veiledningsmodell rettet mot nettverket til barn med store og sammensatte funksjonshemminger. Bakgrunn for prosjektet er å ivareta barn med store funksjonsnedsettelser ...
 • Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy

  27.10.2015 | Video

  Porsgrunn bruker iPad sammen med Smartboard som inkluderingsverktøy. Den digitale satsingen legger til rette for at alle kan bidra uten å skille seg ut. Den øker også læringsutbyttet for dem som strever mest ...
 • Slik søker og filtrerer du

  27.09.2016 | Artikkel

  ...noen mer omfattende, og andre enklere. Vi legger fortløpende inn nye og aktuelle spesialpedagogisk rettede læringsressurser.
 • Junas historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir videre. Junas historie endte godt, men hun må ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!