Søk | www.statped.no

Viser 431 - 440 av 835 treff.

 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  ...bruker ASK og deres medelever, forteller Østvik.  Om Jørn Østviks doktoravhandling Denne artikkelen retter seg mot fire innsatsområder: inkluderende opplæring, systematisk arbeid, støtte og vennestrategier ...
 • Assassins Creed – Discovery Tour

  31.08.2022 | App

  Samtidig vil elever med nedsatt hørsel ha tilgang til læringen ved at muntlige instruksjoner er kombinert med tekst. Dette sørger for at flere elever få tilgang på lærestoffet. Motivasjon Spillet kan være ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...er viktig at du tar utgangspunkt i elevens kognitive, språklige og faglige nivå. Det må legges til rette for at elevene kan bearbeide stoffet under veiledning og hjelp i klasserommet etterpå. Faglærer og ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...som cochleaimplantat medierer barnas tilgang til det kommunikative fellesskapet, viser studien at det oppstår forstyrrelser som begrenser eller hindrer barnas tilgang til lydmiljøet – og dermed også til ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

  10.08.2021 | Kapittel

  ...som er viktig å ha med seg i den pedagogiske tilretteleggingen.     Punktene under kan brukes som rettesnor i arbeidet med å tilrettelegge programmeringsaktiviteten for elever med behov for ASK: Programmeringsressursen ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at det kan være vanskelig for barn å argumentere for sine rettigheter. Et annet forhold vi bør være oss bevisst er at tegnspråklige barn også lærer seg strategier for ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...feil retning, læres tegnet baklengs. Kortene er ment for barn i alderen 4 -8 år. promo VEND & VIPP retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...tre ulike aktiviteter. De andre kategoriene i TegnRik er å spise, vaske, hoppe og å fly. TegnRik retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. For begge ...
 • OrCam MyEye

  24.09.2019 | Artikkel

  ...gjort seg gode erfaringer med OrCam for elever med store lese- og skrivevansker. Med OrCam kan eleven rette nesen mot teksten og OrCam tar et bilde. Noen sekunder senere får eleven opplest teksten gjennom en ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...dette kan danne utgangspunkt for videre prosjektarbeid med sommerfuglens syklus som tema. Legg til rett for en inkluderende gruppeaktivitet ved å prosjekter innholdet over på en større skjerm/lerret. Da ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!