Søk | www.statped.no

Viser 501 - 510 av 837 treff.

 • Hvem sin tolk?

  29.10.2021 | Kapittel

  Retten til tolk følger den tegnspråklige, og det er en etablert forståelse at det er den hørselshemmede/døve som trenger tolk. Men tolken er der like mye for de andre i samtalen. Helsesykepleieren hadde ...
 • Avgrenset ansvar

  02.02.2022 | Kapittel

  ...oppgaver. Neste modul handler om de voksne sitt ansvar, og hvordan voksne kan veilede barna og legge til rette for god praksis når de skal kommunisere via tolk.  
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...omgivelser skal alltid skje i samarbeid med eleven selv. Ifølge Barnekonvensjonen artikkel 12 har alle barn rett til å si sin mening, og meningen deres skal bli tatt på alvor. Når man jobber med tiltak og tilrettelegging ...
 • Scratch

  31.08.2021 | App

  ...algoritmisk tenkning ved at elevene jobber med å: utforske og eksperimentere designe og lage oppdage og rette feil fortsette og prøve igjen dele og jobbe sammen Elevene kan designe og legge til personlig innhold ...
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  Elever i videregående opplæring og voksenopplæring som er over 18 år, og som har vedtak etter opplæringslova. Mål Tilføre fagkunnskap om audiopedagogikk som bidrar til kompetanseheving i kommunen slik at ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...universell utforming Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge, skal i henhold til plan- og bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK17). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen ...
 • Video transcription Boguslaw Bob Marek & Chhitup Lama

  18.04.2021 | Artikkel

  ...a small country in the Himalayas famous for its valleys and snow covered peaks, but many mountain lovers discover only on arrival that Nepal is also a UNICEF world heritage treasure box with gorgeous ancient ...
 • Rotor

  12.09.2019 | Kapittel

  ...eller ett og ett ord i et skrivefelt. Dette er helt nødvendig hvis du har diktert noe og ønsker å rette ord eller bokstaver som dikteringen har tolket feil. Du kan endre språk og talehastighet og mye mer ...
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  ...voksne som er nært knyttet til barnet, må hjelpe til med denne utviklingen. Ved å legge forholdene til rette kan de bidra til at barnet gjennom hele sin hverdag er i et godt lydmiljø og har gode muligheter til ...
 • Tildelingsbrev

  15.02.2022 | Publikasjon

  ...hva Statped skal prioritere og utføre for gjeldende år.  Hovedmål Barnehage- og skoleeiere får målrettede tjenester på det spesialpedagogiske området. Barnehage- og skoleeiere har ansatte som får kunnskap ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!