Søk | www.statped.no

Viser 541 - 550 av 837 treff.

 • Digitalt løft og en mer tilpasset skole for alle?

  05.06.2020 | Artikkel

  ...fagområdet nevroutviklingsforstyrrelser og lærevansker av ulik art. Elevgruppen vi jobber med har rett til spesialundervisning og behov for et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud. Ulike opplevelser ...
 • Forklare gjenstander og aktiviteter

  10.07.2017 | Kapittel

  ...har fysisk kontakt. Den voksne holder en klesklype med høyre hånd og et klesplagg med venstre hånd rett foran barnet. Den voksne forklarer hvordan barnet kan holde hendene på oversiden av den voksnes hender ...
 • Organisere skolearbeidet med Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet i mest mulig ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon ...
 • Book Creator og syn

  21.11.2019 | Kapittel

  ...fargekontrastene i boken. Skriv inn tekst ved hjelp av diktering. Filmen viser hvordan du kan legge til rette for barn med nedsatt syn. Book Creator for svaksynte Gå til bookcreator.com for flere tilgjengelighetstips ...
 • Vi vil også lære! Gi oss digitale dingser. Da lærer vi lettere.

  27.02.2019 | Artikkel

  ...hjelpemidler (DLH). Stemmene kommer fra elever som har utfordringer med lesing, skriving og læring og som har rett til spesialundervisning. Vi har høstet erfaringer gjennom arbeid med elevopplæring. Mestring i læringsarbeidet ...
 • Systematisk utprøving

  23.08.2017 | Kapittel

  ...til interesse. Dette kan eksempelvis være at dere vil undersøke hvilke stimuli dere kan legge til rette for at han/hun som er multifunksjonshemmet, kan tilegne seg selv ved hjelp av teknologiske løsninger ...
 • Lese ved å lytte

  16.06.2016 | Artikkel

  ...mellomtrinnet og ungdomstrinnet. For at lydbøker skal bli effektive, må eleven klare å finne fram til rett sted i boken. Eleven trenger derfor systematisk opplæring i å bruke lydboka effektivt. Les mer lese ...
 • Jenta med stamming

  04.01.2022 | Veileder

  ...oppfølging kan innebære. Stopp gjerne når du ser et stoppskilt og bla til støttearket bakerst, eller les rett gjennom. Vi håper du setter pris på Jenta med stamming. - Rebecca D. & Casey W Mia J. Rebecca ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...bimodal tospråklig utvikling med tegnspråk og norsk. Der det er mulig, er det naturlig å legge til rette for eksempelvis å nytte barnehager der det måtte være søsken eller andre barn som nytter tegnspråk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!