Søk | www.statped.no

Viser 551 - 560 av 835 treff.

 • Tegnmyggen og knottene

  28.03.2017 | Konkret materiell

  ...ferdigheter i norsk tegnspråk hos barn og voksne i barnehage/skole. Se også TegnTips til barnehager for tilgang på andre nyttige læringsverktøy, samt informasjon om hvordan å komme i gang med å bruke tegn i barnehagen ...
 • Skravlebøtter og dagdrømmere

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...iverksatte tiltak som resultater av utredningen, bl.a. ulike medisinske, pedagogiske og familierettede tiltak, samt tiltak rettet direkte til jenta. Alle de 10 jentene i pilotprosjektet ble prøvet med medisiner ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...korona" er spesielt rettet mot elever med autismespekterforstyrrelser og andre som trenger konkrete beskrivelser for å mestre ulike situasjon. Under finner du lenker til to bøker - en rettet mot barn og en ...
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...fylke om komplekse og omfattende vansker.  Individbaserte tjenester En individbasert tjeneste er rettet mot en person med behov for spesialpedagogisk hjelp, nærpersoner og hjelpeapparatet rundt. Dette ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...viktig å holde fast ved samspillet, slik at evnen til kommunikasjon blir stimulert. Det er enkelt å rette oppmerksomheten mot et smilende barn som strekker seg mot oss. Men når barnet vender hodet bort, kan ...
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  ...forskning, fagutvikling og direkte logopedarbeid. Individbaserte tjenester En individbasert tjeneste er rettet mot en person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersoner, oppfølgende logoped og andre fagpersoner) ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...holdninger, forventninger og evne til å gjøre verden forståelig for barnet bidrar til selvstendighet. Ofte rettes oppmerksomhet mot det som må gjøres annerledes enn det vi er vant med. Likevel er det mer som er ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...elevene selv. Men er det riktig å overlate inkluderingsjobben til de funksjonshemmede selv? Alle har rett på tilpasset opplæring, men lykkes vi i å tilpasse opplæringen på en måte som fremmer inkludering ...
 • Forklare gjenstander og aktiviteter

  10.07.2017 | Kapittel

  ...har fysisk kontakt. Den voksne holder en klesklype med høyre hånd og et klesplagg med venstre hånd rett foran barnet. Den voksne forklarer hvordan barnet kan holde hendene på oversiden av den voksnes hender ...
 • Organisere skolearbeidet med Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall operasjoner som skal utføres i ulike bøker reduseres, og at skolearbeidet i mest mulig ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!