Til hovedinnhold
Viser 561–570 av 909 treff.
 • Pedagogisk bruk av apper i matematikk

  08.09.2016 | Artikkel

  ...viskelær. Andre verktøyapper Med denne type apper kan du gjøre individuelle tilpasninger og legge til rette for læring gjennom å: Bruke arbeidsmåter som krever fysisk utfoldelse blant annet praktiske oppgaver ...
 • Språkkartlegging av samiske barn

  31.10.2017 | Artikkel

  ...helhetlig bilde, også av deres sterke sider. Kartleggingsverktøy på samisk Når lærere skal legge til rette for best mulig tilpasset opplæring for alle elever, må de ta i høyde for det store språklige og kulturelle ...
 • Eksempler på god litteratur og opplevelser inndelt etter alder

  07.06.2023 | Kapittel

  ...blir gjort med både omtanke, respekt og ambisjon. Bruk inndelingen som videre er presentert som en rettesnor.   Hjemmelaget pop-up bok Bilde   ...
 • Ledsagerteknikker

  08.08.2023 | Kapittel

  ...alltid tilpasses den enkeltes synsfunksjon og øvrige forutsetninger. Ledsagerteknikkene legger til rette for et likeverdig samarbeid mellom ledsager og den som ledsages. De som går mye sammen, vil etter ...
 • Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kartlegging - se her (www.acm1.no/dynamisk-undervisning) Mer brukervennlige notatark Nye oppgaver rettet spesielt mot elever i ungdomsskole og videregående skole Videreutviklede og nye oppgaver i flere ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...ut som om dialektskillene i norsk tegnspråk i dag er i ferd med å viskes ut. Norsk med tegnstøtte Rett til opplæring i og på tegnspråk Tegnspråk i offentligheten Norsk tegnspråk har sin plass i det offentlige ...
 • Samtaler om CVI

  09.06.2023 | Kapittel

  ...mange refleksjoner om det å streve med synet gjennom skoleløpet, og om hvordan det kan legges til rette for deres form for synsnedsettelse. Samtalene kan være nyttige for å få et innblikk i hvordan det ...
 • Skrive og redigere tekst med skjermtastaturet

  12.12.2022 | Kapittel

  ...skjermleseren. Skriv diktet under i en skriveapp – f.eks. Google Keep. Skrivefeilen skal være med. Rett skrivefeilen «søle» til «søte». Dikt Roser er røde Fioler er blå Druer er søle og du er likeså   ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

  10.08.2021 | Kapittel

  ...som er viktig å ha med seg i den pedagogiske tilretteleggingen.     Punktene under kan brukes som rettesnor i arbeidet med å tilrettelegge programmeringsaktiviteten for elever med behov for ASK: Programmeringsressursen ...
 • Aktiviteter å jobbe med, og måter å jobbe på

  30.05.2023 | Kapittel

  ...svare på de ulike oppgavene. Dette må dere i språkmiljøet legge til rette for. Ha kjennskap til kommunikasjonsform, og ha alltid tilgang til eventuelt kommunikasjonsmiddel. Vektlegg også å benytte ulike ...