Søk | www.statped.no

Viser 561 - 570 av 837 treff.

 • Synsfunksjon i en pedagogisk sammenheng

  18.09.2019 | Nettressurs

  ...skolen bedre forberedt på å ta imot en elev som har nedsatt syn.  Videoserien er først og fremst rettet mot pedagogisk personale i skolen. Andre som også kan ha nytte av ressursen, er rådgivere i PP-tjenesten ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon ...
 • Gjør måltidet til en positiv opplevelse

  23.05.2017 | Kapittel

  Et måltid skal være en positiv opplevelse. Forsøk derfor å legge til rette slik at barnet opplever måltidet som noe positivt. Sørg for at barnet er sultent når du tilbyr mat har rutiner rundt måltidet ...
 • Hva er stemmevansker?

  15.02.2022 | Kapittel

  ...barn og unges skolehverdag, hvordan man fungerer på jobb og på fritiden. Logopediske tiltak som er målrettede, bevisstgjøringsarbeid, samt tilrettelegging er viktige faktorer for at man skal lære seg å bruke ...
 • Laget rundt barnet

  21.08.2020 | Bok/hefte

  ...samarbeidsprosesser som ligger bak innsatsen for å finne ut hva som er best for barna, og hvordan det blir lagt til rette for dette i praksis. Målet er å skape et inkluderende fellesskap, trygge rammer, gode relasjoner og ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  En tegnspråklig elev har rett til tolk på videregående skole for å kunne følge undervisningen.  Dersom eleven velger videregående opplæring i en ordinær fylkeskommunal skole, er det viktig at det i god ...
 • – Får gjøre en forskjell for samiske barn Lone

  28.10.2022 | Artikkel

  Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) jobber man innenfor flere ulike fagområder. Jeg jobber spesielt rettet mot barn og unge med nedsatt hørsel, autismespekterforstyrrelser og flere andre områder. I tillegg ...
 • Gode, forutsigbare rutiner

  23.05.2018 | Kapittel

  Legg til rette for en positiv leggerutine. Dette kan hjelpe barnet til å falle til ro raskere og føre til at det våkner mindre om natten. Ha et fast leggetidspunkt. Start leggeritualet i god tid slik at ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...benyttes til begrepsinnlæring. Posen inneholdt en børste, hatt, solbriller, skje og bukse. Det å sitte rett overfor hverandre var vesentlig, og ikke minst at den voksnes ansikt var belyst. Den voksne kan ta ...
 • Skravlebøtter og dagdrømmere

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...iverksatte tiltak som resultater av utredningen, bl.a. ulike medisinske, pedagogiske og familierettede tiltak, samt tiltak rettet direkte til jenta. Alle de 10 jentene i pilotprosjektet ble prøvet med medisiner ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!