Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 910 treff.
 • Bokstavutfylling

  21.06.2022 | Kapittel

  Last ned fyll inn første bokstav.pdf Last ned fyll inn utelatte bokstaver.pdf Last ned fyll ut med rett bokstav.pdf Last ned fyll ut ordet med riktig bokstav.pdf   ...
 • Avgrenset ansvar

  02.02.2022 | Kapittel

  ...oppgaver. Neste modul handler om de voksne sitt ansvar, og hvordan voksne kan veilede barna og legge til rette for god praksis når de skal kommunisere via tolk.  
 • Hvem sin tolk?

  07.06.2023 | Kapittel

  Retten til tolk følger den tegnspråklige, og det er en etablert forståelse at det er den hørselshemmede/døve som trenger tolk. Men tolken er der like mye for de andre i samtalen. Helsesykepleieren hadde ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...sosialt samspill ved hjelp av språk og andre kommunikasjonsmidler. For å utarbeide og evaluere målrettede undervisningsopplegg er logopeden avhengig av å vite noe om det språklige og kommunikasjonsmessige ...
 • Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

  30.03.2020 | Kapittel

  ...funksjon ASK har for eleven vil igjen påvirke hvordan man best tilrettelegger på skolen. Denne filmen er rettet mot deg som har elever i språkalternativ-gruppen. De har behov for stor grad av tilrettelegging for ...
 • Tilrettelegge i barnehagen med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...skolen. Møt foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger som deler erfaringer med å legge til rette for å utvikle språk, gode lytteforhold og kommunikasjon med hørselstap. Møt audiofysiker og audiopedagog ...
 • Fra barnehage til skole med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...skolen. Møt foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger som deler erfaringer med å legge til rette for å utvikle språk, gode lytteforhold og kommunikasjon med hørselstap. Møt audiofysiker og audiopedagog ...
 • – Barnets stemme må med

  22.06.2022 | Artikkel

  ...bli enige om hvordan og hvem som skal dele denne informasjonen til den nye skolen og hvem som er rette mottaker. Kanskje eleven selv ønsker å formidle budskapet? Kan det da gjøres ved hjelp av bilder, ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...trenger støtte til det meste. Man må kjenne barnet på detaljnivå og forstå hvordan en kan legge til rette for kommunikasjon. Derfor er det så viktig at alle i laget har et felles system for deling av kunnskap ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger ...