Søk | www.statped.no

Viser 601 - 610 av 837 treff.

 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...samtale med barnet er å finne ut av hva eleven trenger, og hva vi kan gjøre for å legge bedre til rette for barnet, - både på system og individnivå. Det er viktig å få eleven til å se behovet for, og godta ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  ...barn og unge som blir påført en hjerneskade, er det at skolen og omgivelser forstår og legger til rette for opplæring, helt avgjørende for hvordan livet blir videre. Junas historie endte godt, men hun må ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...samhandling i barnehage og skole. Prosjektet er en del av Norges forskningsråds (NFR) program: Praksisrettet FoU1 for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning, PRAKSISFOU (2005-2010). Prosjektet ble gjennomført ...
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  ...det første en lærer bør prioritere, er å jobbe aktivt for et inkluderende klassemiljø.   Legg til rette for aksept for at vi alle er forskjellige   Bygg et godt og sterkt klassefellesskap der alle tar ansvar ...
 • Tiltak og oppfølging av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...og en mer avspent og fleksibel strupemuskulatur. Indirekte tiltak innebærer å veilede og legge til rette for god stemmebruk. I logopedisk stemmearbeid er det ingen standard pakke med øvelser som passer for ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...for elever med dysleksi. Dette innebærer å ha oppdatert kunnskap om ulike løsninger og legge til rette for god bruk. Det er likevel sånn at pedagogikken må styre teknologien. Digitale løsninger må ta utgangspunkt ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...kontakte Statped for bistand til kompetanseutvikling på fagområdet matematikkvansker. Tjenestene kan rettes mot PPT, skoler og barnehager og gjerne i samarbeid. Vi har også god erfaring med kompetanseutvikling ...
 • Selvstendighet og skolestart

  13.09.2022 | Kapittel

  ...barn. I Rammeplan (2017) står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...språklydene, og vurdere hvorvidt tiltak rettet mot å trene alternative veier til å begrepsfeste bokstavlydene kan ha noe for seg. Prosjektet er en treningsstudie rettet mot elever med dysleksi. Treningen inngår ...
 • Kan blinde barn lære å leke med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...muligheter og gylne øyeblikk hvor det blinde barnet kan delta med jevnaldrende. Barnekonvensjonen gir barn rett til å delta i lek, artikkel 3. Barnets beste skal alltid vurderes. I rammeplan for barnehager er leken ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!