Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 671 - 680 av 833 treff.

 • Verktøyapper i matematikk

  27.01.2016 | App

  Presentasjonsverktøy QR-koder Skanne QR-koder til nettsider, lydfiler, filmer og bilder for å få rask tilgang til informasjon uten å bruke skrift eller tale. Lage QR-kode til instruksjonsfilmer som viser regnestrategier ...
 • Lego WeDo 2.0

  28.06.2019 | App

  ...gjennom programmering. Elevene lærer samarbeid og problemløsning. Med enkle tilpasninger legger du til rette for mestring og inkludering. Den egner seg godt for tverrfaglige prosjekter.  WeDo består av esker ...
 • Osmo Coding Awbie

  22.02.2017 | App

  ...knyttet til forflytning og plassering. Ofte brukte begreper som illustreres visuelt er høyre, venstre, rett frem, gå, hopp, opp, ned, over mm.. For de som strever med å lære å kode i form av tekst, tall og ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...logopediske oppfølgingen. Det er viktig at logopeden involverer de foresatte fra begynnelsen og legger til rette for et godt samarbeid. Her er det viktig å avklare forventninger og bli enige om mål for oppfølgingen ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...forsking, fagutvikling og direkte logopedarbeid. Individbaserte tenester Ei individbasert teneste er retta mot ein person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersonar, oppfølgande logoped og andre fagpersonar) ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Hjerneslag omfattar både hjernebløding ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  Endrer ansiktsuttrykk Beveger hender eller føtter Tiltak for tilrettelegging og stimulering Legg til rette for at flere sanser kan brukes; syn, hørsel, berøring og lukt. Her er det viktig å få undersøkt om ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...type. Underdiagnostiseringen av jentene kan lett føre til at de ikke får den tilretteleggingen de har rett på og behov for i barnehage og skole.   Samtidige tilstander – komorbiditet ved ADHD  ADHD opptrer ...
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...behov og situasjon så raskt som mulig etter at sansetapet er stadfestet. Tilbudet er i første rekke rettet mot barn i første leveår, men det er likevel ingen aldersgrense. Målgruppe Foreldre som har barn ...
 • Flere hoder tenker bedre enn ett

  07.07.2016 | Bok/hefte

  ...pedagogiske grep som imøtekommer disse barnas særlige behov på en god måte, kan man bedre legge til rette for læringssituasjoner som er utviklende og berikende. Vi ønsket å sette fokus på støttende prosesser ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!