Søk | www.statped.no

Viser 61 - 70 av 837 treff.

 • Slik får du tilgang til chat, teksting, tegnspråktolk og synstolk under konferansen

  29.08.2022 | Artikkel

 • Riktige tiltak til rett tid for synsvansker kan bidra til å skape gode læringsbetingelser i skolen

  26.08.2022

 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle for alle. Her har vi laga ...
 • Inkludering

  13.06.2022 | Kapittel

  ...barnehagen er basert på verdiar og eit menneskesyn med respekt for menneskerettar og menneskeverd, jamfør Lov om barnehager § 1. Formål (lovdata.no). 
 • Fysiske og miljømessige forhold

  25.01.2018 | Kapittel

  Lett tilgjengelige undervisningsrom Organisering av læremiljøet (ryddig, oversiktlig, fjerne fysiske hindringer, støy, lys osv.) Mest mulig stabilt personale Digitalt utstyr, eks. SMART-board, PC, mobiltelefon ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...læringsmiljø rette oppmerksomheten mot lederrollen i barnehager og skoler og betydningen ledelse har for en inkluderende barnehage og skole utvikle de digitale mulighetene for å styrke adgangen til undervisning ...
 • Rammefaktorer

  25.01.2018 | Kapittel

  Skolen må få oversikt over tilgjengelige rammefaktorer. Hvilke fysiske og menneskelige ressurser har skolen? Har skolen det som trengs for at eleven kan mestre? Rektor og administrasjon er viktige samarbeidsparter ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrel på lik linje med alle andre barn. Det er ulikt kva som er viktigast ...
 • Skjult stamming

  02.01.2018 | Artikkel

  ...elles (les meir her: Lenke til «om stamming»). Strategiar for unngåing kan vere så omfattande at ein i høve til omgjevnadene har fråvær av dei vanlege stammetrekka. Dette kan vere særs energikrevjande.  Dømer ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...til rette for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet inneheld ein presentasjon av korleis ein legg til rette for ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!