Søk | www.statped.no

Viser 691 - 700 av 837 treff.

 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  Forbered barnehagestarten for blinde og svaksynte barn i god tid. Da er det lettere å legge til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet ...
 • Blind Square

  19.06.2016 | App

  ...gratisversjonen av appen. Foreløpig gir appen kun retning i luftlinje basert på klokkeorientering – rett høyre er klokken 3 for eksempel. Du kan for eksempel bruke Google Maps for å få en turn-by-turn beskrivelse ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...medvit kring tale og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell og lærarar kan hjelpe barnet med å rette positiv merksemd mot sin eigen tale ved å seie «Det forstod eg godt! Du sa det så tydeleg!».  Kommunikasjonen ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  Lærarar er viktige samarbeidspartnarar på skolen. Dei kan vere gode talemodellar og kan legge til rette for at eleven som stammar, får den tida og merksemda han treng for å fortelje eller seie det han ønskjer ...
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  Sosial kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at barn og unge med hørselstap blir en del av felleskapet. Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å være i kommunikasjon ...
 • Barnets stemme: Ressurser til arbeid med selvbestemmelse

  19.12.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...hvilken grad din elev viser selvbestemmende atferd og i hvilken grad personer rundt din elev legger til rette for muligheter til å utfolde selvbestemmelse. Elevskjemaet inneholder spørsmål om hvordan du får til ...
 • Internasjonal morsmålsdag

  21.02.2017 | Artikkel

  ...sørsamisk. Lek er viktig for å utvikle av matematikkferdigheter. Voksne i barnehagen må derfor legge til rette for systematisk arbeid med matematikk, slik at barn får muligheten til å møte matematikkbegreper gjennom ...
 • Lego WeDo 2.0

  28.06.2019 | App

  ...gjennom programmering. Elevene lærer samarbeid og problemløsning. Med enkle tilpasninger legger du til rette for mestring og inkludering. Den egner seg godt for tverrfaglige prosjekter.  WeDo består av esker ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...type. Underdiagnostiseringen av jentene kan lett føre til at de ikke får den tilretteleggingen de har rett på og behov for i barnehage og skole.   Samtidige tilstander – komorbiditet ved ADHD  ADHD opptrer ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  Endrer ansiktsuttrykk Beveger hender eller føtter Tiltak for tilrettelegging og stimulering Legg til rette for at flere sanser kan brukes; syn, hørsel, berøring og lukt. Her er det viktig å få undersøkt om ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!