Søk | www.statped.no

Viser 711 - 720 av 837 treff.

 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...administrerer selve kartleggingen, mens den andre observerer og gir støtte (F. eks hjelper barna med å finne rett oppgave). Tallstart gjennomføres på 20-30 minutter. De første tre oppgavene er øvingsoppgaver, og ...
 • Gulahallan hárjehusat app

  16.06.2020 | App

  Gulahallan hárjehusat app kan være til hjelp for å finne strategier for ordmobilisering (finne det rette ordet).   Målet med appen;  aktivisere og styrke ordets betydning og forbindelser mellom ord  hjelpe ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  Voksne mennesker med multifunksjonshemming kan ha rett på spesialundervisning i kommunal regi for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet sier i sin veileder at ...
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  ...med det. Heftet "Åpne for læring" er en ressurs til lærere, PPT og foreldre for å kunne legge til rette for barn og unge med Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) i skolen. Hvert år blir trolig mellom ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...også i barnehagen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter kan barnehagen legge til rette for at barns første erfaring med matematikk blir en positiv opplevelse. «Opplevelser som teller» er ...
 • Visuell og konkret matematikk

  27.01.2016 | DVD

  ...filmen er foreldre, førskolelærere, lærere, studenter, PPT og andre som er opptatt av å legge til rette for aktiviteter og læringssituasjoner som skaper mestring.   Statped ...
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...behov og situasjon så raskt som mulig etter at sansetapet er stadfestet. Tilbudet er i første rekke rettet mot barn i første leveår, men det er likevel ingen aldersgrense. Målgruppe Foreldre som har barn ...
 • Flere hoder tenker bedre enn ett

  07.07.2016 | Bok/hefte

  ...pedagogiske grep som imøtekommer disse barnas særlige behov på en god måte, kan man bedre legge til rette for læringssituasjoner som er utviklende og berikende. Vi ønsket å sette fokus på støttende prosesser ...
 • Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet

  13.09.2016 | Bok/hefte

  ...gjennom barnehageårene. Den gir også ideer til hvordan personalet kan støtte barn ved å legge til rette for ordlæring, og ved å lære dem å samtale i ulike aktiviteter og situasjoner. Liv Gjems er professor ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  ...prosjektet Barnehagebarn og punktskrift jobber Statped med å undersøke hvordan man best kan legge til rette for skriftspråkstimulering.  Tidlig skriftspråkstimulering er ikke bare viktig for begynneropplæringen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!