Til hovedinnhold
Viser 721–730 av 832 treff.
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  ...spørre barnet om de hører veggen på huset, den åpne døra eller porten i gjerdet. På den måten kan de rette barnets oppmerksomhet mot lydbildet og tolke denne sammen med barnet. Imitering av lyd starter tidlig ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...problemløsning, kritisk tenkning og empati. Ved bruk av spill i skolen er læreren avgjørende for å legge til rette for gode læringsituasjoner slik at elevene får arbeide med ferdighetene som er tilsiktet, ifølge ...
 • Syn på ett øye

  21.05.2015

  6 måneder før det kan vurderes om man kan kjøre bil igjen. Synsfeltet blir litt mindre Når vi ser rett fram uten å snu på hodet eller endre blikkretning, kan vi registrere objekter som ligger til siden ...
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  ...den tjener. Lag planen sammen med eleven som trenger ekstra støtte. På denne måten kan du legge til rette for at eleven har et eierforhold til planen, og det blir lettere å sikre at tilretteleggingen er tilstrekkelig ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  Hva er bimodal tospråklig utvikling og hvordan det kan legges til rette for at en slik utvikling kan skje? Bimodal tospråklig utvikling for døve og sterkt tunghørte bygger på kunnskap om tospråklighet ...
 • Grafiske framstillinger

  15.06.2016 | Artikkel

  ...ved henvendelse til Statped. Prikkeark på punktskriver Speiling og stolpediagrammer Speiling om en rett linje Bruke materialet over, men prikkearkene har en loddrett eller vannrett speilingslinje, ikke ...
 • Tiltak

  18.03.2022 | Kapittel

  ...på lyd som kommer, så det blir forutsigbart. Del klassen i mindre grupper. Tilpass lyskilder. Finn rett varmetone i lamper, slå av lys ved tavla eller demp lyset. Bytt ut blinkende lysstoffrør. Ta bort ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...at barn med multifunksjonshemming kan få ta del i leken med de andre. Teamet rundt barnet må gå målrettet til verks for å utvikle gode lekeaktiviteter: Improvisert lek kan være like verdifull som den som ...
 • Stemmevansker hos barn

  15.02.2022 | Kapittel

  ...bevisst stemmebruken sin, samtidig som foreldre/foresatte, barnehage eller skole bidrar med å legge til rette for et godt kommunikasjonsmiljø. Direkte tiltak handler om tiltak og øvelser barnet kan gjøre for ...
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...arbeidet med å forstå kognisjon gjennom kroppslig- taktil modalitet og hvordan man kan utrede kognisjon rettet mot personer med medfødt døvblindhet. Nettverket startet som et nordisk samarbeid. Nettverket har ...