Til hovedinnhold
Viser 751–760 av 853 treff.
 • Språkkartlegging av samiske barn

  31.10.2017 | Artikkel

  ...helhetlig bilde, også av deres sterke sider. Kartleggingsverktøy på samisk Når lærere skal legge til rette for best mulig tilpasset opplæring for alle elever, må de ta i høyde for det store språklige og kulturelle ...
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  ...spørre barnet om de hører veggen på huset, den åpne døra eller porten i gjerdet. På den måten kan de rette barnets oppmerksomhet mot lydbildet og tolke denne sammen med barnet. Imitering av lyd starter tidlig ...
 • Innstillinger i Word, Excel og PowerPoint

  02.09.2019 | Kapittel

  ...fil åpnes i Beskyttet visning, vil det komme en linje øverst i dokumentet/regnearket/presentasjonen, rett under Båndet. Figur 4 Du kan deaktivere Beskyttet visning slik: Trykk F6: Fokus flyttes til linjen ...
 • Video transcription Anneke Blok

  18.04.2021 | Artikkel

  ...materials. Here we see Marianne, and Isa, and Isa is a blind pupil of nine years old, and she always loves to test things for us. She really, really is very... "Do you have anything you... Can I do something ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...lærerne har god kompetanse om hørselshemming. Hørselshemmede elever opplever bedre læringsutbytte når tilgangen til tolk er god, og når tolken deltar i fagfelleskapet på skolen og samarbeider godt med lærere ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...kommunikasjonsløsning slik at de kan snakke om å begynne på skolen. Foto av skolen er også viktig at barnet har tilgang til. Når barnet er begynt på skolen er det viktig at de har tilgjengelig ordforråd og foto av barnehagen ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  18.04.2021 | Artikkel

  ...requiring braille skills and that's available from brl2.com, that's B R L, numeral two, dot com. And I love those materials because they, first of all, they come on a flash drive so that you can, they're easily ...
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  ...sammenlignes med en interaktiv tegneserie. Funksjoner som bilde, video og lyd vil være med å gi støtte og tilgang til informasjon. For de elevene som ikke er glad i å lese eller som har utfordringer med tekst kan ...
 • iMovie – videoredigering på iOS

  06.06.2016 | App

  illustrasjoner mm Del filmer i Showbie eller på andre læringsplattformer for å gi alle elevene tilgang til filmen. Lydredigering i iMovie på iPad Lydredigering i iMovie på iPad Tekstredigering i iMovie ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og overganger fra barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  ...språkutvikling nødvendig tilrettelegging av det fysiske miljøet nødvendig tilrettelegging for å gi barnet tilgang til sin uttrykksform Viktige hensyn rundt tilrettelegging av barnets kommunikasjon må filmes slik ...