Til hovedinnhold
Viser 751–760 av 910 treff.
 • Utredning av stemmevansker

  19.05.2023 | Kapittel

  ...kartlegging. Dette er viktig for å kunne sette mål for den logopediske oppfølgingen og finne gode, målrettede tiltak. Det må alltid foreligge en epikrise fra øre-nese-hals lege før logopeden begynner å jobbe ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  Jeg tok hånden hennes og håndledet forsiktig DRIKKE-tegnet, deretter fikk hun raskt koppen i hånden. Rett etter hun hadde gjort tegnet hermet jeg henne, slik ble hun opptatt av å dele tegnene med meg. I videoen ...
 • Erfaringer gjort med tall og Su Doku

  28.06.2022 | Kapittel

  ...hulter til bulter godt ut til sidene, og oppfordrer pasienten til å søke med blikket og legge tallene rett. Forøvelse til Su Doku kan være å fjerne et tall, og så be pasienten si/peke på tallet (på en plansje) ...
 • Nyoppdagede kombinerte sansetap

  31.08.2023 | Kapittel

  ...behov og situasjon så raskt som mulig etter at sansetapet er stadfestet. Tilbudet er i første rekke rettet mot barn i første leveår, men det er likevel ingen aldersgrense. Målet er å trygge foreldrene gjennom ...
 • Skrivestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  Synonymoppslag Grammatikkontroll Ordoppslag Taletilbakemelding på ord og setningsnivå Læreren må legge til rette og støtte eleven med å finne de skrivestrategiene som passer best. For noen er det å skrive for krevende ...
 • Rollelek

  30.01.2018 | Kapittel

  ...autisme som har relativt gode kognitive forutsetninger, vil kunne trene lekeferdigheter gjennom målrettet modellering og videomodellering.  La barnet øve seg på leken sammen med en voksen som kjenner det ...
 • Fakta om ervervet hjerneskade

  23.01.2018 | Kapittel

  ...forutsetninger. De elevene som ikke får tilfredsstillende utbytte av skolens tilpassede opplæring, har rett til spesialundervisning. Det er viktig at PPT og skole har kompetanse om hodeskader og hvilke følger ...
 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...varianten er å «se» sammen ved å bruke hendene i stedet for øynene. Dette er en god måte å legge til rette for felles oppmerksomhet med et barn som ikke ser. Å ha felles oppmerksomhet med andre er et av de ...
 • Å mate barnet

  23.05.2017 | Kapittel

  ...med skjeen ved at det får holde egen skje under måltidet. Ikke før skjeen lenger inn i munnen enn rett innenfor leppene. Hvis barnet ikke liker å bli matet med skje, kan du prøve å gi maten med fingrene ...
 • Blir alt tolket?

  07.06.2023 | Kapittel

  ...utfordringer i tolkede samtalen. En særlig utfordring, er turtaking og mulighet til å komme til ordet til rett tid. Dette er noen av det vi skal se nærmere på under Barn og tolking   ...