Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 909 treff.
 • Stamming og overgang mellom grunnskole og vidaregåande skole

  23.06.2016 | Artikkel

  ...utfordrande for den som stammar. Spør korleis du kan legge til rette for at han eller ho får vist kva han eller ho kan.   Den som stammar har rett på tilrettelegging ved eksamen og i andre vurderingssituasjonar ...
 • Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger

  27.06.2017 | Artikkel

  Ansatte Vegforklaring Kontorstaden er i Statens Hus.  Fly Flybussruter frå Stavanger lufthavn Sola finn du her. Viss du tar flybussen merka «Via Motorveien / SUS Hospital til Stavanger» kan du gå av rett ...
 • Tiltak i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  For elever med nedsatt hørsel er full tilgang til språk og kommunikasjon avgjørende for utvikling og læring. Skolen må legge til rette for god inkludering gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging ...
 • Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...førskolealder. For små barn er hørselen viktigst for å utvikle lytteferdighet og talespråk. Legg til rette for god tilgang til språk som skal omgi barn. Det gjelder både for talespråk og tegnspråk.  
 • Digital kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...som tilhører privatlivet hva er talefrihet og når det går over i krenkelser hvem sine bilder har en lov til å bruke hvordan kan en eventuelt hente tillatelser Redskapskompetanse Redskapskompetanse handler ...
 • Tiltak for voksne med nedsatt hørsel

  10.06.2016 | Seksjon

  ...voksen alder kan gjøre det vanskelig å følge med, både på jobb og i det sosiale liv. Informasjon om rettigheter, tilrettelegging og hjelp til selvhjelp er viktig.  Mer om informasjonsbehov og hjelp til tilrettelegging ...
 • Matematikk "sett" med andre øyne

  16.08.2016 | Bok/hefte

  Metodebok i matematikk for lærere som underviser elever med store synsvansker. Boken retter seg mot lærere i grunnskolen (førskole) og med hovedvekt på grunnleggende opplæring. Statped ...
 • Statpeds strategiske innsats 2023–2027

  25.09.2023 | Artikkel

  ...innovasjon, forsking og utdanning rolla som tenesteytandre fagdirektorat, og vere ein synleg, tilgjengeleg og relevant aktør i opplæringssektoren Utfordringsbilete Statpeds strategi 2023-2027 utfordringsbilder ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrel på lik linje med alle andre barn. Det er ulikt kva som er viktigast ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...til rette for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet inneheld ein presentasjon av korleis ein legg til rette for ...