Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 81 - 90 av 833 treff.

 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...kvardagen. Slikt krev kunnskap og fleirfagleg samarbeid for å finne god ytre tilpassing som står i høve til dei indre behova hjå barnet. Omfanget på og organiseringa av korleis barnet deltar i fellesskapen ...
 • Teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

  15.06.2022 | Kapittel

  ...individuell plan. Lovfestede rettigheter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Loven gir dem som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, rett til bistand til ...
 • SVOX Classic TTS

  12.05.2015 | Kapittel

  ...støtte for mange språk. For norsk tilbys stemmen Nora. Prisen er 29 kroner (juni 2014). Av de tre tilgjengelige TTS-motorene anbefaler vi først og fremst Acapela, og eSpeak med et visst forbehold. Grunnen til ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...gi overblikk over tilgjengelige digitale læringsressurser tilby god og effektiv rådgivning og veiledning om digitale læringsressurser øke fagpersoners kompetanse og stimulere til bruk av digitale læremidler ...
 • Fravær for elever i videregående opplæring og tjenester fra Statped

  19.10.2017 | Artikkel

  Der tjenester fra Statped bidrar til å oppfylle rettigheter etter opplæringsloven, vil elever ikke få registrert dette som fravær.  Dette gjelder både opp mot fraværsgrensen og føring av fravær på vit ...
 • Ungdomsråd

  09.05.2018 | Artikkel

  Ungdomsrådet bidrar til at Statped utvikler effektive tjenester som retter seg mot ungdom og skole.  Rådet møtes minimum fire ganger i året og ledes av Statped.  Relevante brukerorganisasjoner oppnevner ...
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  ...omgjevnader og personar. Spør kva som er utfordrande og ver lyttande. Tilby å vere med som støtte undervegs. Avtal gjerne eit møte med rådgjevar ved den vidaregåande skulen. Dersom ungdomen ynskjer det kan ...
 • Tar Heel Reader

  06.06.2017 | Nettressurs

  Tar Heel Reader er en samling av gratis, lettleste og lett tilgjengelige lesebøker med et bredt spekter av tema – på mange ulike språk. Tar Heel Reader er en gratis nettressurs i leseopplæringa, hvor det ...
 • Jobbe i Norge

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...til av lover, regler og normer i det norske arbeidslivet. Døve har de samme rettighetene og pliktene som andre i arbeidslivet, men de har i tillegg rett på bruk av tolk. I Jobbe i Norge er rett til tolk ...
 • Tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole

  16.02.2021 | Bok/hefte

  ...med, innholdet i og praktiseringen av § 2-6 i opplæringsloven. Det kommer også frem at det er store variasjoner når det gjelder realisering av elevens rett til å få sin opplæring på tegnspråk i praksis ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!