Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 3106 treff.
 • Støttemateriell for god praksis

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Hvordan hjelpe nærpersoner til god samhandling og kommunikasjon med mennesker med store funksjonsnedsettelser? Heftet 'Støttemateriell for god praksis' viser blant annet hvordan kommunikasjonshefter og ...
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

  04.10.2023 | Tema

  Statped bidrar til et kompetanseløft for kommuner og fylkeskommuner så de selv kan gi alle barn og elever inkluderende og tilpasset opplæring og særskilt tilrettelegging.
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...utforske nye innovative arbeidsmåter for samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehage/skole med tanke på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehager og skoler. Inkludering ...
 • Kompetansepakke for inkluderende praksis

  26.08.2022

 • Refleksjonsverktøy for inkluderende praksis

  21.09.2022 | Prosessmal

 • Brukerkonferanse

  08.07.2022 | Artikkel

  ...arrangerer Statped en brukerkonferanse. Konferansen er en åpen og gjensidig sentral arena for representanter i brukermedvirkningssystemet interessenter fra relevante brukerorganisasjoner aktuelle eksterne ...
 • Brukerråd

  27.03.2017 | Seksjon

  ...som utvikler spesialpedagogiske fagområder og tjenestetilbudet vårt.  Dialogen skjer gjennom brukermedvirkning i ulike råd.
 • Statpeds brukerkonferanse

  26.09.2023 | Fagområde

  ...utviklet i samarbeid med brukerorganisasjonene og er en årlig konferanse.   Målgruppe for konferansen er representanter for Statpeds brukerråd, relevante brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere ...
 • Inkluderende praksis – gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...inkluderende miljø rundt barn med ulike typer funksjonsnedsettelser.  Boka viser eksempler fra god pedagogisk praksis med dynamisk og helhetlig tilnærming rundt multifunksjonshemmet elev. Bokas forfattere har ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...av Teori om sinnet (T-O-S).  Teori om sinnet (T-O-S) er forståelse av at andre har egne tanker og kan oppfatte situasjoner på en annen måte enn en selv. Når barnet utvikler T-O-S får de økt innsikt i andres ...