Til hovedinnhold
Viser 1331–1340 av 2956 treff.
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...skole. Rammeplanen for barnehagen vektlegger et inkluderende fellesskap der barna kan utrykke seg på sin måte og lære i et trygt læringsmiljø uavhengig av funksjonsnivå, språkkunnskaper eller kulturell bakgrunn ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  For å utvikle gode skriveferdigheter kan det ha god effekt at eleven forstår betydningen av å skulle skrive. Når et hørselshemmet barn for alvor tar fatt på den store oppgaven det er å knekke lesekoden ...
 • Temaside om digital lese- og skrivestøtte

  18.01.2021 | Nettressurs

  På denne temasiden finner du informasjon og tips til pedagogisk bruk av teknologi for elever med lese- og skrivevansker.
 • Penger og valuta

  01.09.2021 | Kapittel

  For euro, pund og dollar brukes tegnene fra tastaturet:   Tegn på PC   6-punktskrift  8-punktskrift   £ (AltGr+3)  ⠇  ⢇  $ (AltGr+4)  ⠲  ⣲  € (AltGr+5)     ⠢  ⣢  ...
 • Om overganger

  08.07.2020 | Kapittel

  ...store omsorgsbehov som det må tas hensyn til i organiseringen. En god sammenheng mellom ulike opplæringsarenaer skal ivareta behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses ...
 • Dysleksi og regning

  15.06.2016 | Artikkel

  ...ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Mange elever med dysleksi strever med å lese og forstå tekstoppgaver i matematikk. De fem ferdighetene er grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i ...
 • Video transcription Ankita Gulati, Boguslaw “Bob” Marek

  18.04.2021 | Artikkel

  Joining Hands for Tachile Graphics Literacy in India: An Indo-Polish Initiative BOB: Joining hands for tactile graphics literacy in India. Boguslaw Bob Marek, KUL CAN Poland and, - ANKITA: Ankita Gulati ...
 • Referanser

  28.03.2017 | Kapittel

  and coethnic concentration in the neighborhood. Journal of Child Language. ISSN 0305-0009. 41(2), s 352- 381 Egeberg, E. (2012). Flere språk-flere muligheter: flerspråklighet, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) bruker alternative betjeningsmåter for å styre spill på for eksempel PC eller nettbrett. På spillarenaen vil elever som bruker ASK kunne delta ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...viktig sted for utvikling, lek og læring hos alle barn. I barnehagen kan flerspråklige barn som trenger hjelp og støtte oppdages tidlig og god tilrettelegging kan settes inn raskt.  Rutiner for inntak i barnehagen ...