Til hovedinnhold
Viser 1411–1420 av 2956 treff.
 • Systembaserte tjenester

  05.05.2017 | Tjeneste

  Systembaserte tjenester tar ikke utgangspunkt i en navngitt person, men handler om å tilpasse praksis. Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner. Søknadsskjema Søknad om ...
 • Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning

  14.06.2016 | Seksjon

  ...pedagogisk-psykologisk tjeneste som innsatsområde skal bidra til endringer og forbedringer i pedagogisk praksis. Det er et supplement til innsats fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i barnehager og skoler. Målet ...
 • Taleinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...justerer talehastigheten med valget Hastighet. Du kan også bruke hurtigtastene Alt+CapsLock+Pil ned/opp. Tastaturekko Du kan også endre tastaturekko eller skriveekko fra kontrollpanelet: Åpne Fusion kontrollpanel: ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...lang erfaring med ulike typer overganger for små barn med synsnedsettelse. – Nøkkelen for å lykkes med skolestart og overganger er at barnet forstås, sier hun. – For barn med synsnedsettelse er det ekstra ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...tegnspråk har ulike tegn for å uttrykke at noen «spiller» piano, fotball eller dataspill? TegnRik går ut på å finne riktig tegn til ulike aktiviteter. Med kortene kan en spille lotto eller memory. Vinneren er ...
 • Fra mating til «samspising»

  15.06.2016 | Artikkel

  ...handler om hvordan vi fremmer det gode måltidet for barna med de største og mest sammensatte vanskene.  Denne artikkelen handler om hvordan vi fremmer det gode måltidet for barna med de største og mest sammensatte ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...erfaring med elever med slike utfordringer, og er usikre. Da er det viktig å opparbeide forståelse for barnets måte å forholde seg til omverden på. Det er viktig å være nysgjerrig og utforskende på hvordan ...
 • TAKOM

  25.01.2022 | Nettressurs

  TAKOM er en nettressurs på Padlet som du kan bruke for å tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet. Den inneholder videoer som viser taktile og visuelle tegn. Videoene er sortert i kolonner etter ...
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...opplever at det er krevende å få beskjed om å skifte aktivitet, som for eksempel å gå fra lek til rydding, fra samlingsstund til spising eller fra spising til garderobesituasjonen. Dersom barnet skal mestre ...
 • ILO og EILO

  15.02.2022 | Kapittel

  Induced laryngeal obstruction (ILO) er en samlebetegnelse for ulike pustevansker hvor man får problemer med å puste inn. En undergruppe av ILO kalles EILO (exercised induced laryngeal obstruction) og innebærer ...