Til hovedinnhold
Viser 1561–1570 av 2956 treff.
 • Dagsplan og tidsstøtte

  04.05.2020 | Video

  ...dagsplan og tidsstøtte for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet for pedagoger og foreldre med barn i barnehage og skole. Temaet for webinaret handler om en spesialpedagogisk bruk av dagsplan og tidsstøtte ...
 • Programmering som inkluderende læringsaktivitet

  10.08.2021 | Kapittel

  ...vilje og kompetanse. Holdninger hos personale, elever og foreldre har stor betydning for å lykkes med inkludering    For å få til et godt og inkluderende læringsmiljø, må det planlegges. Inkluderende læringsaktiviteter ...
 • Spill deg bedre

  15.08.2017 | Nettressurs

  ...deg bedre" er et nettsted som gir deg oversikt over digitale spill som kan brukes i trening og rehabilitering etter skade eller sykdom. Siden gir deg en oversikt med spill som trener: skulder albue håndledd ...
 • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?

  16.10.2017 | Artikkel

  Personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er barn, unge og voksne som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter kalles alternativ ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...hjelpemiddel som visualiserer tid. Nedtelleren er til nytte dersom man har vansker med å forstå begrepet tid eller strukturere tidsbruk. Nedtelleren vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd ...
 • Ekkolokalisering

  21.03.2014

  Blinde og sterkt svaksynte kan bruke reflektert lyd (ekko) for å orientere seg i omgivelsene. Ekkolokalisering går ut på å tolke de fysiske omgivelsene ved hjelp av lyd som reflekteres. De fleste objekter ...
 • Myhre matematihkkakárten vuođđo- ja joatkkaskuvlii

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kan benyttes i en hel gruppe eller individuelt i tilpasset undervisning. Mappen inneholder arbeidsark med ulike arbeidsoppgaver, fasit og veiledning for lærere. Veiledningen for lærere forklarer hvordan en ...
 • Tegnmyggen og knottene

  28.03.2017 | Konkret materiell

  Bruk spillesken TegnMyggen og knottene og appen Tegnmyggen til å lære tegn på en morsom måte. Spillesken inneholder dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater– alle med tegn fra norsk ...
 • Lover og rettigheter i barnehage og skole

  02.09.2022 | Artikkel

  ...opplæringslova § 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar (lovdata.no), og i videregående skole av opplæringslova § 3 12 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar (lovdata ...
 • Før du går videre

  16.09.2020 | Kapittel

  ...blant annet bestemmer hva som skjer når du bruker piltastene. Når Teams skal brukes med skjermleser, er det noen ganger nødvendig å slå funksjonen av eller på. For eksempel bør den være av når du skal bla ...