Til hovedinnhold
Viser 1661–1670 av 2956 treff.
 • Hvor lang er en følelsessamtale?

  04.05.2015 | Kapittel

  Det kan være lurt å sette av mye tid første gang, for eksempel en halv time eller tre kvarter. Etter hvert vil du se hvor lenge barnet vanligvis ønsker å holde på. Slutt heller av litt før, mens interessen ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...er lærer få innsikt i elevens opplevelser av digital undervisning belyse saker som bare eleven din eller du er klar over sjekke om eleven hører godt / om hørselsteknikken fungerer, og ev. kontakte hjelpemiddelsentralen ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  17.03.2021 | Video

  ...kommunikasjonshjelpemidler, både ved utprøving av og arbeid med kommunikasjonshjelpemidler. Målgruppen for filmen er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med voksne med afasi. Hva er et høyteknologisk ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  Åpne landskap eller store basefellesskap hvor mange barn og elever samles kan være en utfordring. Uten god planlegging i hvordan man utnytter bygningen og fordeler aktivitetene på de forskjellige rommene ...
 • Planlegging og samarbeid

  06.04.2021 | Kapittel

  ...ukjend. For barn med funksjonsnedsettingar kan overgangar vere ekstra sårbare. Med samarbeid, planlegging og førebuing kan overgangen opplevast tryggare. God tilrettelegging kan vere avgjerande for at barnet ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...utvikle arbeidsformer som sikrer god samhandling med andre aktører spre kunnskap og kompetanse som andre aktører kan bruke samarbeide med fylkesmennene om konkrete utviklingstiltak sette brukeren i sentrum ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Seksjon

  ...seg grunnleggende regneferdigheter. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og bruk av visuell støtte.
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...konsekvenser for læring og utvikling, både faglig og sosialt. Over tid kan det også virke inn på den psykiske helsen.  Høyt stressnivå over tid bidrar til at barnet/den unge er mer sårbar for å utvikle psykiske ...
 • Interesse og motivasjon

  01.03.2021 | Kapittel

  Når vi opplever mestring og at noe er interessant, øker motivasjonen for arbeid. Slik er det selvsagt også for barn og unge i skolen. For noen elever kan det, av ulike årsaker, være svært betydningsfullt ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...potensialer. Døvblindheten kan opptre alene eller sammen med andre funksjonsnedsettelser. I mange tilfeller kan tilstanden kamufleres av andre alvorlige skader eller av alder. Manglende kunnskap om kombinerte ...