Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2041 - 2050 av 2946 treff.

 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...mangelfull. Det er et nitid arbeid for barnet og pedagogen å arbeide med å utvide ordforråd og utvikle kunnskap om norsk grammatikk og syntaks som vi ellers tar for gitt at barn har. Det kan være lurt ...
 • Tiltak

  18.03.2022 | Kapittel

  I hovedsak må pedagoger tilpasse omgivelsene og opplæringen for barnet, og ikke planlegge tilvenning av noe som er vanskelig. Snakk med barnet og med nærpersoner, og skaff informasjon om hvordan sansene ...
 • Tusenskilletegn

  01.09.2021 | Kapittel

  Store tall deles opp fra høyre i grupper på tre siffer som i visuell skrift. For å unngå feiltolkninger i punktskrift, brukes punktum som skille, ikke mellomrom. Hvis et tall har mange desimaler, kan disse ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  Foreldrenes rolle i å hjelpe barnet sitt på skolen For å forstå utviklingen av fraværet, er det viktig å lytte til foreldrene. De kan ofte fortelle om ulike tegn på ubehag knyttet til oppmøte på skolen ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...visualisere kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer ...
 • Kjønnsinkongruens, stemme og kommunikasjon

  15.02.2022 | Kapittel

  ...i samsvar med det kjønnet en person identifiserer seg som, er av stor betydning for mennesker med kjønnsinkongruens. For mange er stemmen en viktig del av dette. Hvordan kan logopeder bidra?  Kjønnsinkongruens ...
 • Statpeds kodebrikker

  19.08.2021 | Kapittel

  ...med din kontaktperson for mer informasjon om dette. Du bestemmer selv hva som skal stå på brikkene. Kodebrikkene gjør ingenting av seg selv, men fungerer som et støtteverktøy for forskjellige typer programmering ...
 • Kompetansemål

  10.02.2020 | Artikkel

  ...samfunnsfag etter VG1/VG2 Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep Formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling ...
 • AÁBC-sánit

  07.02.2019 | App

  ...og ord. Loga AÁBC-sánit birra davvisámegillii. APP-en passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen i skolen.De kan alene eller sammen med andre barn prøve seg frem og lære å lytte til samiske ...
 • Åpne apper og trykke på knapper

  12.09.2019 | Kapittel

  ...ikke bare trykke direkte på et ikon for å åpne en app eller trykke på en knapp. Fingerbevegelser For å åpne en app må du sveipe til høyre eller venstre med en finger for å flytte markøren til appen du vil ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!