Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2311 - 2320 av 2946 treff.

 • Skjermleser – hva er det?

  11.05.2015 | Kapittel

  Skjermleser er her et vesentlig stikkord. Vi forsøker oss på en definisjon. For at en blind person skal få tak i skjerminnholdet i grafiske operativsystemer som Windows, Android Åpnes i et nytt vindu ...
 • Tospråklig i flerspråklig læringsmiljø

  05.04.2017 | Artikkel

  ...opplevelser av å være tospråklige. En intervjustudie med barn i femte klasse i Norge som hadde tyrkisk eller urdu som morsmål. Forskning og utvikling Helene Fulland Statped 2016 ...
 • Roter skjerm automatisk

  12.05.2015 | Kapittel

  Utseendet på skjermen vil normalt tilpasse seg etter hvilken vei du holder enheten, stående eller liggende. «Roter skjerm automatisk» er valgt som standard. Ønsker du at skjermutseendet alltid skal være ...
 • Linjefokus

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at du har fokus på en, tre eller fem linjer av teksten. Linjefokus bilde   SKJERMOPPTAK 33 Engasjerende leser i Word nettleserversjonen   Oppgaver ...
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  ...sjïerepedagogeles byjresidie. Daesnie Statped aktene sjïere sijjesne dotkeme- jïh evtiedimmiebarkoen jïh praksisen gaskem. Lissine Statpeden lea jolle maahtoe lïerehtimmievierhtiej jïh teknologijeevtiedimmien bïjre ...
 • – En fagdag fikk meg til Statped

  28.10.2022 | Artikkel

  ...jobbet med barn med nedsatt syn. Jeg fikk da veiledning av Statped. Da jeg studerte master, var jeg i praksis innenfor fagfeltet døvblindhet. Dette resulterte i at jeg skrev en master i tilknytning til det, ...
 • Punktskrift i TalkBack

  12.05.2015 | Kapittel

  TalkBack Åpnes i et nytt vindu har ikke selv støtte for punktskrift, men Google utvikler en egen app, BrailleBack Åpnes i et nytt vindu, som kan hentes gratis på Google Play Åpnes i et nytt vindu. Når ...
 • Diktering

  09.02.2021 | Kapittel

  ...diktere, og når du er ferdig. I skrivebordsversjonen av Word kan du bruke hurtigtasten Ctrl + ` (tilbakequote) for å slå mikrofonen for diktering på og av. Tilbakeqoute-tegnet finner du mest sannsynlig som ...
 • Praktisk informasjon

  28.11.2022 | Artikkel

  ...hurtigtaster ved å bruke Tab, Mellomrom, Enter og piltastene eller tallene. Tab - går videre til neste interaktive element Skift + Tab - flytter til forrige interaktive element Mellomrom eller Enter - aktiverer ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...benytte. Resultatet fra kartleggingen sammen med foreldrenes svar på skjemaet, vil danne grunnlaget for vurderingen av barnets språk. SPRÅK 4 er en systematisk observasjon som avdekker vesentlige trekk ved ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!