Til hovedinnhold
Viser 2811–2820 av 2956 treff.
 • Non-verbale lærevansker

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...sk tjeneste (PPT), psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) og habiliteringstjenester som utreder og behandler barn og ungdom. Den vil også være interessant for pedagoger og foreldre som ønsker å vite ...
 • Henrik Wergeland - Dikt i utvalg på tegnspråk

  10.08.2016 | DVD

  Diktboken er blitt til med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Undervisningsopplegg for VGO (pdf)  Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet (pdf) Teksthefte (pdf) Statped ...
 • Camilla og Latifa - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  Latifa, men det er ikke nødvendig med kjennskap til leseboken for å kunne løse oppgavene. Alle oppgavene har en oppgaveinstruks på tegnspråk.  For å løse oppgavene må de lastes ned på egen maskin (pdf format) ...
 • Brosjyre om leppe- kjeve- ganespalt

  25.08.2021 | Bok/hefte

  ...psykisk helse Leppe- Ganespalteforeningen i samarbeid med Helse Sør-Øst, Helse Bergen, Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland, Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve-ganespalte, Statped ...
 • Fire ungdommer om politikk

  31.08.2021 | Video

  ...får informasjon om de ulike partiene. Hvilke saker som er viktige for dem, og hva de ville ha gjort om de fikk være statsminister for en dag. Ungdommene har mye på hjertet, verdt å se og mye å tenke over ...
 • Markør

  09.02.2021 | Kapittel

  Windows har du mulighet for å gjøre markøren (skrivemerket) tydeligere. Gå til: Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) – Tekstmarkør. Tekstmarkør bilde i tekstblokk Her kan du huke av for aktiver tekstmarkørindikatoren ...
 • Ervervet hjerneskade - en usynlig vanske

  17.12.2018 | Artikkel

  Ikke alle disse får nødvendig oppfølging etter skaden. Statped, avdeling for ervervet hjerneskade, ønsker derfor å yte en innsats for å kunne komme tidligere inn i slike saker via blant annet kunnskapsspredning ...
 • Om Engasjerende leser i skrivebordsprogrammet av Word

  09.02.2021 | Kapittel

  Engasjerende leser har mange muligheter. Vi skal se på de for tilpasning av tekst: Kolonnebredde Sidefarge Linjefokus Tekstavstand I tillegg finnes muligheten for å dele ordene i stavelser.  
 • Kalender i punktskrift

  10.10.2016 | Konkret materiell

  Liten og hendig lommekalender i punktskrift med ukenummer og datoer for mandag, onsdag og fredag (MOF – derfor tilnavnet MOF-kalenderen). Det er lett å regne seg fram til resten av datoene. Kalenderen ...
 • Praktisk informasjon

  01.04.2022 | Artikkel

  Landsdelssamlinga er en felles møteplass for ansatte i PP-tjenesten, Statped, universiteter og høgskoler, fylkesmennene, skoleeiere og barnehageeiere i Nord-Norge. Andre interesserte er også velkommen ...