Til hovedinnhold
Viser 2951–2956 av 2956 treff.
 • Statpeden barkoe

  30.12.2014 | Kapittel

  ...jeatjah dïedtem åtna råajvarimmine ”Vi sprenger grenser” (Mijjieh raasth tsööpkebe) jïh ”Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PP-tjenesten” (Strategije minngie- jïh jåarhkeööhpehtæmman barkijijstie ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...vedvarende, antagelig fordi dette er selvopplevd. Det blir ikke brukt mange tegn, men hun gjør tegnet for KASTE OPP.  10e Ryddelek med en gutt. Her ser vi at begge barna dytter store møbler på plass, dette ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...hermer SPISE- og DRIKKE-tegnet. Jeg gjør tegnene mange ganger innenfor hennes synsfelt. Hennes bidrag, for eksempel vugging med kroppen og nikking med hodet, ble også hermet av meg under måltidet. Råd 4, video ...
 • Muligheter og begrensninger

  17.02.2022 | Kapittel

  ...og voksne mulighet til å delta på talespråklige arenaer. Med tolk kan tegnspråklige barn delta på for eksempel svømmetrening og andre fritidsaktiviteter. Vi har vært inne på at direkte kommunikasjon er ...
 • Hvis du kan se det, kan du understøtte det - En bok om taktilt språk

  17.12.2018 | Bok/hefte

  ...når både syns- og hørselssans er svekket, og når den kroppslig taktile sans gir flere holdepunkter for opplevelser og tolkninger av omgivelsene enn hos seende hørende mennesker. Bokens bidrag kommer fra ...
 • Kildeføring

  07.04.2021 | Kapittel

  ...hovedregel ikke en navngitt forfatter.  Du er ikke avhengig av å kjenne til og oppgi en navngitt forfatter for å oppføre en nettside som kilde i akademiske tekster. Slik gjør du det i ulike akademiske referansestiler:  ...