Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 2956 treff.
 • Å være sammen med de andre i klasserommet

  03.06.2021 | Kapittel

  ...klasserommet eller at eleven ikke forstår hva som er forventet, vil ofte utløse stress. Læringsmiljøet må tilrettelegges når elever med autisme skal undervises sammen med klassen. Eksempel på god tilrettelegging:  ...
 • Rådgivning og veiledning – multifunksjonshemning og dyp/alvorlig utviklingshemning

  08.09.2017 | Tjeneste

  ...dyp/alvorlig utviklingshemning er et pedagogisk krevende fagfelt. Det er utfordrende for barnehager og skoler å sikre god praksis og gode organiseringsformer. De somatiske og helsemessige utfordringene vil ofte være ...
 • Reguleringsfunksjoner

  16.06.2016 | Video

  Vansker med egenledelse, eller såkalte eksekutive funksjoner, forekommer hyppig etter ervervede hjerneskader. Det kan gi store utfordringer i opplæringssammenhenger. Slike reguleringsvansker kan handle ...
 • Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

  23.05.2019 | Artikkel

  ...utvikle og bruke sitt eget morsmål, inkludert norsk tegnspråk. Det er viktig å ivareta og styrke sårbare tegnspråkmiljøer og det skal legges til rette for flere tegnspråklige møteplasser. Oppdragsbrev S 01-18 ...
 • Lese auditivt med forstørring i SuperNova og Fusion

  02.09.2019 | Kapittel

  ...kapitlet Datautstyr med tale s. . SuperNova Dokumentleser: Funksjonen er spesielt nyttig for den som bruker stor forstørring fordi du slipper å navigere horisontalt i skjermbildet for å lese. Dokumentleser henter ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...inkluderende læringsmiljø verdsetter mangfold, noe som ifølge forskning er en helt nødvendig forutsetning for å skape et inkluderende læringsmiljø. I et inkluderende læringsmiljø har alle sin naturlige tilhørighet ...
 • Nettverk – sammensatte lærevansker

  08.09.2017 | Tjeneste

  Statped bidrar i nettverk for fagfolk og foreldre til mennesker med sammensatte lærevansker. Statpeds rolle og innsats varierer etter hva slags bistand som etterspørres. Statped bidrar med systembaserte ...
 • Forskning og utvikling (FoU)

  18.10.2016 | Seksjon

  ...høgskolesektoren og praksisfeltet.  Vi arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning. Gjennom utviklingsarbeid fremstiller vi nye læringsressurser og tjenester for det spesialpedagogiske ...
 • Vi samhandler med brukerne

  30.11.2016 | Kapittel

  Brukere og brukerorganisasjoner gir oss eksempler på hvordan arbeidet med inkludering fungerer i praksis og påvirker enkeltpersoners læringssituasjon. Denne kunnskapen er viktig å bruke til å forbedre ...
 • Skrivestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  ...og en grunnleggende ferdighet i opplæringen. For mange er det å skrive krevende. Bruk av skriverammer, tegneserier, tankekart og skrivestartere er nyttige og en viktig del av skriveopplæringen. Bilde Hjelp ...