Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 821 - 830 av 2946 treff.

 • Lek og bevegelse

  13.05.2016 | Veileder

  Veiledningshefte for foreldre om å stimulere barn til lek og bevegelse. Heftet vil også være nyttig for fagfolk og studenter. Synsopplevelsen stimulerer til bevegelse helt fra spedbarnsalderen. Når synssansen ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  For barn med hørselstap kan lesepraksis dreie seg om høytlesing, felleslesing, selvstendig lesing og samtaler om leseopplevelser Høytlesing Høytlesing er en av de viktigste aktivitetene i førskolen (Routman ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...grense for hva vi klarer, og hva vi ikke klarer å håndtere. Det er vanlig at denne grensen varier ut fra dagsform, erfaringer, situasjoner og annet som påvirker oss. Denne grensen kan vi kalle for vårt toleransevindu ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  Opplæringspraksiser som fungerer godt for barn og unge med små og store hørselstap. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Rapporten har tittelen "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring ...
 • Planer i Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  Planer Book Creator egner seg til å lage plan for dagen, timen eller en annerledesdag. Bruk de 7 H-ene når du legger inn informasjon i planene. De 7 H-ene kan du lese mer om på temasiden "Struktur og forutsigbarhet ...
 • Små barn med synssvekkelser i en digital verden

  17.12.2018 | Artikkel

  ...med synssvekkelser henger med på denne utviklingen. Nær halvparten av barna i studien var ett år eller yngre første gang de brukte nettbrett og smarttelefon. Barna med synssvekkelser hadde lik tilgang ...
 • Internet Explorer med ZoomText

  11.11.2015 | Bok/hefte

  Målsettingen med dette heftet er å gi noen ideer og innspill til hvordan man kan jobbe på en hensiktsmessig og effektiv måte med ZoomText og Internet Explorer.  Heftet beskriver noen av funksjonene i programvaren ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...fagpersonar) med behov for spesialpedagogisk hjelp.  Statped tar imot søknadar frå Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i heimkommunen din  Dersom du blir følgt opp av andre som for eksempel vaksenopplæring ...
 • Afasi og alternativ og supplerende kommunikasjon

  22.09.2020 | Artikkel

  ...strategier og hjelpemidler som kan være til støtte for auditiv forståelse, muntlig språkproduksjon, lesing og skriving. ASK kan være et alternativ eller støtte (supplerende) til verbal kommunikasjon. Ulike ...
 • Kommunikasjon

  23.08.2017 | Kapittel

  Vi kommuniserer helst om det som interesserer oss. Det gjelder også for personer med multifunksjonshemning. Temaer og kommunikasjonsformer kan ikke velges vilkårlig, men må være temaer og kommunikasjonsformer ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!