Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 2956 treff.
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  ...interaksjoner med andre barn i barnehagen og hvordan skaper cochleaimplantat mulighetsbetingelser for deltakelse? Tre barnehager inngår i studien og barna som medvirker er i alderen 1 ½ - 3 år. Interaksjoner ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  For barn med hørselstap kan lesepraksis dreie seg om høytlesing, felleslesing, selvstendig lesing og samtaler om leseopplevelser Høytlesing Høytlesing er en av de viktigste aktivitetene i førskolen (Routman ...
 • O

  01.12.2011

  D., oculus dexter, høyre øye. Ophthalmoblennorrhoea, gammel betegnelse for øyebetennelse. Oftalmodynamometer, instrument som brukes til måling av blodtrykket i a. ophthalmica. Oftalmolog, lege som har ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...fagpersonar) med behov for spesialpedagogisk hjelp.  Statped tar imot søknadar frå Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i heimkommunen din  Dersom du blir følgt opp av andre som for eksempel vaksenopplæring ...
 • Planer i Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  Planer Book Creator egner seg til å lage plan for dagen, timen eller en annerledesdag. Bruk de 7 H-ene når du legger inn informasjon i planene. De 7 H-ene kan du lese mer om på temasiden "Struktur og forutsigbarhet ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  Opplæringspraksiser som fungerer godt for barn og unge med små og store hørselstap. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Rapporten har tittelen "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring ...
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  PALPA er et omfattende testbatteri for kartlegging av afasi. Det gir mulighet for å gå i dybden på enkelte språkområder for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig å jobbe videre med. PALPA er et psykolingvistisk ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  ...av eksogene og endogene variabler. Flerspråklige personer som får afasi, kan vise sammenlignbare eller forskjellige språkvansker på hvert av språkene. Dette kapittelet utforsker utfordringene knyttet til ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  Ins+w Liste over JAWS-kommandoer for aktivt program: Ins+h Oppdater skjermbilde: Ins+Esc PC-markør: Num pluss PC-markør til JAWS-markør: Ins+Num pluss Quick Settings for JAWS: Ins+v Slipp tast gjennom: ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  ...utgangspunkt for narrativer. Genre: fantasi, fra virkeligheten, reise, mysterier. What are they thinking? 30 illustrerte kort hvor brukeren skal forestille seg hva mennesker tenker eller føler. Preposisjoner ...