Til hovedinnhold
Viser 2481–2490 av 3106 treff.
 • Førerhund

  01.09.2023 | Kapittel

  En førerhund er ikke en erstatning for ferdigheter i mobilitet og orientering, men brukes som et ekstra hjelpemiddel. Førerhundens oppgaver kan være å  gi støtte ved kryssing av vei oppdage hindringer ...
 • Tilpassede spill

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Tilpassede spill Med tilpassede spill siktes det til lystbetonte samhandlingsaktiviteter med to eller flere deltagere, hvor alle har en oppgave innenfor en strukturert ramme. Spillene utformes med spilleregler ...
 • Pfeiffer syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...syndrom er en medfødt arvelig tilstand som er kjennetegnet ved at en eller flere av hodeskallens bensømmer (kraniosynostose) lukker seg for tidlig. Pfeiffer syndrom deles inn i tre typer, Pfeiffer-typene 1 ...
 • Utforsk skjermen din

  12.12.2022 | Kapittel

  ...skjermen Sveip til høyre eller venstre med én finger Dobbelttrykk med én finger Øvingsoppgave Start skjermleseren. Trykk lett med en finger på appen øverst i venstre hjørne for å markere den. Sveip til ...
 • Organisering

  17.08.2023 | Kapittel

  ...raske forflytninger og store avstander som gjør at eleven kan ha utfordringer med å holde oversikt. For at eleven skal få et faglig og sosialt utbytte, bør det tilrettelegges slik at eleven kan delta ut ...
 • Luktesansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...viktig fjernsans. Vi mennesker er i stand til å skille tusenvis av ulike luktmolekyler, og vi kan bruke luktesansen i forbindelse med tallrike aktiviteter. Luktreseptorene blir utviklet tidlig i fosterlivet ...
 • Betydningen av litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  Barn lærer ord ved å høre ord, og gjennom å bruke ord. Gjennom å lese kan du gi alle barn tilgang på et rikt og variert språk. Forskning viser at lesing har klar innvirkning på senere lese- og skriveutvikling ...
 • Tolken som profesjonsutøver

  07.02.2022 | Kapittel

  ...utfører en tjeneste for minoritetsspråklige. Partene, altså primærdeltakerne, har behov for å kommunisere med hverandre. Tolken tolker mellom begge (eller flere) språk, og er like viktig for den som ikke behersker ...
 • Skrive og redigere tekst med skjermtastaturet

  12.12.2022 | Kapittel

  ...tekst. Skjermtastatur Fingerbevegelser Sveip ned og opp eller opp og ned med en finger (ev. høyre eller venstre med tre fingre). Sveip ned eller opp ned en finger. Øvingsoppgave Start skjermleseren. Skriv ...
 • Brage lager grimaser

  03.05.2016 | App

  Bildebok-app med grafiske tegn (Widgit), norsk tegnspråk og norsk, samt mulighet for egne lydopptak. Brage og Spidi lager morsomme grimaser, men Ludo er ikke helt med på leken. Fortellingen er illustrert ...