Til hovedinnhold
Viser 691–700 av 3105 treff.
 • Arbeid med programmer, filer og mapper

  03.09.2018 | Kapittel

  ...viktig at eleven lærer å åpne og lukke aktuelle programmer, bytte mellom åpne programmer og dokumenter, avslutte Windows og starte maskinen. Eleven bør også kunne lagre og finne fram igjen dokumentene sine ...
 • Struktur og forutsigbarhet med Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  Vi har alle behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. For noen er det helt avgjørende i hverdagen og i læringssituasjoner. Det handler om å få tilgang til informasjon for å kunne ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med språkforstyrrelser

  30.06.2023 | Kapittel

  ...utforske, mestre og lære. Det er praktisk, visuelt og konkret. Programmering inneholder mange ord og begrep som ikke brukes i andre sammenhenger. For elever som har vansker med å forstå og lære seg nye ord ...
 • Nye ord, enkle setninger og korte tekster

  04.05.2023 | Kapittel

  ...skal lære nye ord fra nøkkelvokabularet, er det viktig å fortsatt ha fokus på at eleven skal utforske og identifisere taktile forskjeller mellom ordene. Det er viktig å føre en nøye registering over hvilke ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...nærmere. Følgende forhold bør undersøkes, og det må foreligge en plan for oppfølging når eleven strever med bruk av og forståelse av begreper i faget mangler engasjement og forståelse i problemløsningsoppgaver ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  Flipoveralfabet Selv om formell undervisning i lesing og skriving vanligvis ikke starter før en person begynner på skolen, er det etter hvert anerkjent at et viktig grunnlag for utvikling etableres lenge ...
 • Mulighet for orientering og fri bevegelse

  11.05.2023 | Kapittel

  Det kombinerte sansetapet påvirker en persons muligheter til å bevege seg fritt, og komme seg trygt fra et sted til et annet. Vi bruker begrepet mobilitet om disse funksjonene. Nedsatt hørsel vil påvirke ...
 • Læring og livskvalitet. Områder for spesialpedagogisk innsats

  24.03.2023

 • Oppgave 3:- Bokstavering og tall

  01.02.2023 | Kapittel

  ...om de ulike personene. Se videoen og skriv ned navn og alder på de fem personene før du trykker på knappen for å se oppgavens fasit.   Film: Oppgave i bokstravering og tall del 1 ...
 • Temaside om digital lese- og skrivestøtte

  18.01.2021 | Nettressurs

  På denne temasiden finner du informasjon og tips til pedagogisk bruk av teknologi for elever med lese- og skrivevansker.