Søk | www.statped.no

Viser 531 - 540 av 3009 treff.

 • Camilla og Latifa

  26.08.2016 | Bok/hefte

  Norge og er kristen. Latifa er fra Afganistan og er muslim. Camilla og Latifa er besteveninner. Les om de to jentene og deres vennskap og lær mer om kristendommen og islam. Boka er fint illustrert og den ...
 • Tinnitus og øresus

  06.09.2016 | Artikkel

  surr, brusing, motorlyd, ringing eller piping i øret. Denne støyen kan være ubehagelig og føre til tretthet og konsentrasjonsvansker. Selv om hørselen synes å være normal, kan tinnitus forekomme hos barn ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  I de senere år har det vært drevet mye dokumentasjons- og forskningsarbeid når det gjelder den nevrodegenerative sykdommen NCL, og som opptrer i flere former. I Norge dominerer en juvenil form forkortet ...
 • Forskning og utvikling – syn

  20.10.2016 | Seksjon

  Bidrag til at barn, unge og voksne med synshemming kan utnytte ressursene sine i opplæring. 
 • Skolelydbok-registrering og pålogging

  29.08.2017 | Video

  Denne videoen viser hvordan du registrerer skolen som låner hos Statped skolelydbok, melder inn elever og hvordan du logger deg på.
 • Synstap, selvstimulering og stereotypier

  06.09.2017 | Veileder

  Tips og råd om selvstimulering og stereotyp atferd hos barn som er sterkt svaksynte eller født blinde. Tilrettelegging kan forebygge og redusere atferd som hindrer utvikling.  Stereotypier er ritualiserte ...
 • Multifunksjonshemming og læring

  02.03.2018 | Artikkel

  ...personlig pensum innrettet mot økt mestring, deltagelse og livsutfoldelse.  Som for andre elever vil skolens opplæring handle om å styrke elevenes kunnskaper og ferdigheter. Opplæringen må ha som siktemål å bidra ...
 • Multifunksjonshemming og sakkunnig vurdering

  13.11.2017 | Artikkel

  ...instans skal utarbeide sakkunnig vurdering og medverke til at elevar får eit likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod i barnehage og skole. Vanskane som barn og elevar med multifunksjonshemming har, gjer ...
 • ADHD og tidlig innsats

  27.09.2019 | Artikkel

  ...uvanlig urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon eller som er impulsstyrte. Barna kan ofte streve i samhandling med andre barn og voksne, som et resultat av adferden. Læringsressurs: ...
 • Utviklingshemming og tidlig innsats

  16.06.2016 | Artikkel

  ...raskt ute med å identifisere vansker og igangsette utviklingsstøttende tiltak, vil man fremme barnets kognitive, kommunikative, motoriske og sosiale fungering, og man kan forebygge skjevutvikling. Barnehagens ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!