Søk | www.statped.no

Viser 621 - 630 av 3007 treff.

 • Multifunksjonshemming og læring

  02.03.2018 | Artikkel

  ...personlig pensum innrettet mot økt mestring, deltagelse og livsutfoldelse.  Som for andre elever vil skolens opplæring handle om å styrke elevenes kunnskaper og ferdigheter. Opplæringen må ha som siktemål å bidra ...
 • Multifunksjonshemming og sakkunnig vurdering

  13.11.2017 | Artikkel

  ...instans skal utarbeide sakkunnig vurdering og medverke til at elevar får eit likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod i barnehage og skole. Vanskane som barn og elevar med multifunksjonshemming har, gjer ...
 • ADHD og tidlig innsats

  27.09.2019 | Artikkel

  ...uvanlig urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon eller som er impulsstyrte. Barna kan ofte streve i samhandling med andre barn og voksne, som et resultat av adferden. Læringsressurs: ...
 • Utviklingshemming og tidlig innsats

  16.06.2016 | Artikkel

  ...raskt ute med å identifisere vansker og igangsette utviklingsstøttende tiltak, vil man fremme barnets kognitive, kommunikative, motoriske og sosiale fungering, og man kan forebygge skjevutvikling. Barnehagens ...
 • Synstap og grunnleggende ferdigheter

  10.06.2016 | Seksjon

  ...ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.  Disse er å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Personer med synsvansker ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  ...livskvalitet enn før de fikk afasi. Andre opplever at livskvaliteten er som før. Noen viser tegn på depresjon og noen blir deprimerte. Depresjon kan være en reaksjon på hjerneskaden. Det kan også være på grunn av ...
 • ADHD og overganger

  15.06.2016 | Artikkel

  ...i at eleven ofte strever med planlegging, problemløsning og gjennomføring av komplekse oppgaver de ikke har en motivasjon for å gjennomføre, samt regulering av atferd. Overganger Det finnes store overganger ...
 • ADHD og inkludering

  15.06.2016 | Artikkel

  Det er bred faglig enighet om at venner og nettverk er av de viktigste faktorene for å føle at man mestrer livet og klarer å utvikle et godt selvbilde. Mennesker med ADHD utsettes for en stor risiko i ...
 • Synstap og inkludering

  15.06.2016 | Artikkel

  En synshemming kan gjøre det vanskelig å få oversikt over omgivelsene. Barnehage og skole må tilrettelegge omgivelsene og aktivitetene slik at alle kan delta. Her er noen grunnleggende regler for å inkludere ...
 • Syn og lydmiljø

  16.06.2016 | Artikkel

  Synshemmede bruker lyd og akustikk aktivt for å skaffe seg informasjon om omgivelser, personer og hendelser. Støy er derfor hemmende når du har nedsatt syn. Støy gjør det vanskelig å oppfatte hva som blir ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!