Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 731 treff.
 • Diktering i Google dokumenter

  11.11.2020 | Kapittel

    (     )    venstre parantes, parantes slutt    "     "    anførselstegn, anførselstegn Her kan du se en video om hvordan du kan diktere i Google dokumenter. video ...
 • Større tekst

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan øke tekststørrelsen i menyer oversikter for å gjøre skjermen lettere å se: Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Skjerm  Gjør teksten større: Hvis du vil gjøre teksten på skjermen større, justerer ...
 • Diktering Office 365

  11.11.2020 | Kapittel

  Office365.  For å få oversikt over norske kommandoer må du velge norsk i ruten Hva kan jeg si    Bilde2 Se video om hvordan du dikterer i Word Video ...
 • Større tekst

  15.10.2021 | Kapittel

  Velg Skjerm og tekststørrelse, og deretter Større tekst Øk tekststørrelsen Gå tilbake til Notater og se at teksten har blitt større     ...
 • Kartlegging

  16.03.2023 | Kapittel

  ...oppsett med ferdig innhold tilpasset ulikt språklig nivå. Ved en evt. utprøving vil det være gunstig å se på hvilke oppsett som ligger klart og hvilket behov personen har med tanke på tilpasninger.
 • Tegnspråk – et visuelt språk

  31.01.2023 | Kapittel

  ...komponentene tilknyttet hendene, og komponentene tilknyttet hode, ansikt og overkropp. Dermed er det viktig å se på det totale bildet, ikke bare hendene.  Film: Tegnspråk – et visuelt språk ...
 • Ansvar og evaluering

  02.02.2023 | Kapittel

  Avslutningsvis vil vi igjen peke på det ansvaret som ligger hos de voksne. Foreldre, ledere og pedagoger må se på tolking som en praksis som alle parter må gå inn i med kunnskap og forventningsavklaringer. Tolken ...
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  ...setninger. Gi korte beskjeder. Skal du fortelle noe, ta små pauser i setningene. La den du snakker til se ansiktet ditt. Snakk tydelig (ikke overdriv!) Ikke vær redd for å gjenta beskjeder eller spørsmål når ...
 • Struktur og forutsigbarhet med Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...for å skape trygghet og oversikt på mange ulike måter. På de neste sidene kan du lese mer om dette og se konkrete eksempler på hvordan du kan lage:  ulike typer planer bruke kart, bilde og video til forberedelse ...
 • Veien videre

  25.01.2018 | Kapittel

  Vi må se en ervervet hjerneskade i et utviklingsperspektiv. Konsekvensene av skaden endrer seg. Det gjør også elevens behov. Omgivelsene må derfor endre sine krav og forventninger i tråd med elevens utvikling ...