Til hovedinnhold
Viser 281–290 av 757 treff.
 • Strategier

  17.02.2022 | Kapittel

  ...fungere. Voksne som snakker med barn via tolk må være oppmerksom på at det kan være vanskelig for barna å se på både tolken og alt det andre som skjer i en samtale. For å få til den dansen vi har vært inne på ...
 • Øv på bruk av bøyer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...på tekstene. Gi elevene i oppgave å se en tekst på tegnspråk. Du finner mange tekster til avlesning på for eksempel www.erher.no eller på elevkanalen. Elevene skal se teksten, og finne de ulike bøyene som ...
 • Hei!

  08.06.2016 | Artikkel

  ...alle skal svare med «hei!» på talemaskinen. Situasjon 2 Møt elevene dine «tilfeldig» på ulike steder. Se på dem, ikke si noe. VENT på at de tar initiativ til å si «Hei!» først. Hjelpebetingelser for at elevene ...
 • Sosiale historier og oppskrifter som film

  09.01.2017 | Artikkel

  ...situasjoner kombinere punktene over Å starte en samtale Video laget av Helsefonna, hentet fra youtube.com. Se flere tilsvarende filmer på hjelptilhjelp.no Tips: Videoene kan legges inn i feks appen Book Creator ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  ...som er langt unna, både med hensyn til form, farge, kontrast, bevegelse, utstrekning med mer. Det å se er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide lysinntrykk. Man vet mye om hvordan hjernen tolker ...
 • Å lese sammen med personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK))

  07.06.2023 | Kapittel

  ...den du leser for få en aktiv rolle. Snakk om boken, hva er foran og bak på boken? Snakk om tittelen, se på bildet på forsiden, tenk sammen om hva denne boken kan handle om. Gi rom for fantasi, undring og ...
 • Dysleksi, oppdage vansken

  04.09.2017 | Artikkel

  Dysleksi er vansker med å lese og skrive. Vi kan se tidlige risikotegn hos førskolebarn, og symptomene endrer seg med alderen. Vi kan oppdage kjennetegn på utvikling av dysleksi både tidlig og seint i ...
 • Luper og kikkerter

  08.06.2016 | Artikkel

  ...disse er at begge hender er fri. Kikkerter Kikkerter er et hjelpemiddel for å lese korte tekster eller se gjenstander på alle avstander. De kan for eksempel brukes for å lese gateskilt, bussnumre og informasjonstavler ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...begreper og fenomener til. Elevene kan aktivt utforske modellene, få opplest navnene på de ulike delene og se nøyere på små deler. Dette hjelper elever som har vansker med begrepsforståelse, fordi de får mulighet ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  ...og se hvem som er på lag ser ikke det som står på tavla vansker med å se tekst i bøker sliter med å se eller forstå egen håndskrift problemer med å orientere seg og finne fram Hjernesynshemning Se også ...