Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 731 treff.
 • Internett

  02.09.2019 | Kapittel

  ...ellers å raskt kunne veksle mellom stor forstørring for å lese, og mindre forstørring for å få oversikt. Se mer i delen Lese visuelt. Videre i dette kapittelet forklarer vi kort hvordan du bruker Internett med ...
 • Kalkulator

  02.09.2019 | Kapittel

  ...regneuttrykket uten = fra Word): =75*5 La Excel regne ut og vise svaret: Enter (F2 benyttes dersom du vil se formelen i den aktuelle cellen). Kopier eller klipp ut svaret: Ctrl+c eller Ctrl+x Skift deretter tilbake ...
 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...utforske videre alene å ta hånden sin bort og vise at hun ikke ønsker å utforske Den andre varianten er å «se» sammen ved å bruke hendene i stedet for øynene. Dette er en god måte å legge til rette for felles ...
 • Massasje

  17.03.2017 | Kapittel

  ...av det samme grunnlaget for kommunikasjonsutvikling som delt oppmerksomhet gjennom syn. Vi kan også se på småbarnsmassasje som taktil kommunikasjon. Barnet lærer å kjenne sin taktile sans/berøringssans ...
 • Faktorer som påvirker døgnrytmen

  22.05.2018 | Kapittel

  ...gjør. Lys er en svært sterk påvirkende faktor, men den er altså ikke den eneste. For barn som ikke kan se og dermed ikke har lyset til å påvirke døgnrytmen sin, er de andre faktorene desto viktigere. En fast ...
 • Rollelek

  30.01.2018 | Kapittel

  ...andre barn fordi de ofte har vansker med sosial forståelse og samhandling. De strever med å lære ved å se på andre. Rollelek er spesielt utfordrende for barn med autisme fordi den krever kommunikasjon og samspill ...
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  ...broer mellom forskning og praksis. – Å bidra til bedre praksis i det spesialpedagogiske feltet, og å se at våre tjenester fører til en bedre skolehverdag for elever med store utfordringer, gir mening, sier ...
 • Videregående skole

  28.05.2020 | Kapittel

  ...lese- og skrivevanskene ikke blir et hinder i læringen i faget. Elevene kan for eksempel lytte, drøfte, se, snakke om og erfare. I stedet for å skrive kan de svare muntlig og bruke lyd, bilde og film i fremføringer ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...både til bruk i leseopplæring og i språkopplæring i norsk tegnspråk. For gratis håndalfabetmateriell se her. På norsk tegnspråk kan vi gjengi bokstaver fra skriftspråk, med tegn. Det finnes flere bokstavtegn ...
 • Digital historiefortelling

  14.01.2021 | Video

  ...sette inn lydfiler. Bruk skriverammer. Skriverammer gir støtte til eleven på en slik måte at de kan se for seg teksten når de skal skrive, og hjelper med å strukturere teksten Bruk skrivestartere for å ...