Til hovedinnhold
Viser 421–430 av 732 treff.
 • Diktering

  05.10.2021 | Kapittel

  ...ønsker å skrive. Diktering aktiverer du i menyen Generelt, under Tastatur:  I denne videoen kan du se hvordan du aktiverer den:  Når du har aktivert diktering vil det dukke opp et mikrofonsymbol på skjermtastaturet ...
 • Valg av apper

  05.10.2021 | Kapittel

  Valg av apper - Hva bør du se etter? Siden det utvikles mange tusen apper i året, vil det hele tiden komme nye apper som rettes mot undervisning. Derfor er det viktig å utvikle kriterier for valg av apper ...
 • Tilrettelegging

  05.11.2020 | Kapittel

  “de andre”. Det kan være lurt å la alle elevene ha tilgang til de samme verktøyene. Nedenfor kan du se en video fra Nordpolen skole i Oslo. Lærer Hege Lofthus viser hvordan hun bruker mulighetene som ligger ...
 • Adjektiv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...lenker til Google og Youtube gir mulighet for å hente inn bilder som representerer substantivene, og se video. Søk etter ordet - gjerne på engelsk, så får du flere treff Husk å bruke talemaskinen aktivt ...
 • Internett

  02.09.2019 | Kapittel

  ...ellers å raskt kunne veksle mellom stor forstørring for å lese, og mindre forstørring for å få oversikt. Se mer i delen Lese visuelt. Videre i dette kapittelet forklarer vi kort hvordan du bruker Internett med ...
 • Kalkulator

  02.09.2019 | Kapittel

  ...regneuttrykket uten = fra Word): =75*5 La Excel regne ut og vise svaret: Enter (F2 benyttes dersom du vil se formelen i den aktuelle cellen). Kopier eller klipp ut svaret: Ctrl+c eller Ctrl+x Skift deretter tilbake ...
 • Digital historiefortelling

  14.01.2021 | Video

  ...sette inn lydfiler. Bruk skriverammer. Skriverammer gir støtte til eleven på en slik måte at de kan se for seg teksten når de skal skrive, og hjelper med å strukturere teksten Bruk skrivestartere for å ...
 • Videregående skole

  28.05.2020 | Kapittel

  ...lese- og skrivevanskene ikke blir et hinder i læringen i faget. Elevene kan for eksempel lytte, drøfte, se, snakke om og erfare. I stedet for å skrive kan de svare muntlig og bruke lyd, bilde og film i fremføringer ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...både til bruk i leseopplæring og i språkopplæring i norsk tegnspråk. For gratis håndalfabetmateriell se her. På norsk tegnspråk kan vi gjengi bokstaver fra skriftspråk, med tegn. Det finnes flere bokstavtegn ...
 • Råd og vink

  24.04.2023 | Kapittel

  ...gjennom det viktigste du bør vite om tolket samhandling. Hvis du ønsker å lære mer om tolking, kan du se flere moduler på denne temasiden om Tolking og barn. Tolken er der for alle, og bistår med oversettelse ...