Til hovedinnhold
Viser 441–450 av 731 treff.
 • Grafiske framstillinger

  15.06.2016 | Artikkel

  ...legge stolpene vannrett. Se Matematikk med leselist for 5.-7. trinn eller Matematikk med leselist for 8.-13. trinn. Geobrett kan også brukes til speiling og stolpediagrammer, se Geometri for blinde. Grafisk ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...arbeidet med denne gruppen. Etisk refleksjon handler om å utforske en sak systematisk. Det gjør at vi kan se noe fra flere sider og få nye perspektiver. Avveining Team som arbeider med personer med multifunksjonshemming ...
 • Språklig organisering

  20.03.2023 | Kapittel

  Når personen skal begynne å bruke en digital kommunikasjonsløsning er det viktig å se på hvordan språket og ordforrådet kan og bør organiseres. Hvordan oppbyggingen av innholdet bør være påvirkes av kartlegging ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...over at de ikke forstår. Barn må få tid til å utvikle sin kompetanse i det å samhandle via tolk. De må se at voksne kommuniserer via tolk og selv få mulighet til å snakke med andre via tolk, med støtte fra ...
 • Les opp markering eller skjerm

  15.10.2021 | Kapittel

  ...kan det være vanskelig å markere tekst, da symbolene for markering er små og kan være utfordrende å se.   Denne videoen viser funksjonen Les opp markering: Med alternativet Les opp skjerm slipper du å markere ...
 • Åpne for læring

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...av rådgiver Kirsten Ruud og psykolog Terje Bjelland fra Statped i samarbeid med Borgestadklinikken. Se også DVD-en «Når barnet er født med alkoholskade», som finnes i Statpeds nettbutikk. Statped ...
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  Erfaringsfilm og veiledning om lytte- og talestimulering i hverdagen for barn med hørselstap. Se filmen: Denne filmen har som utgangspunkt å gi foreldre noen eksempler på hverdagsaktiviteter de kan gjøre ...
 • Ole og Mia serien

  03.05.2016 | App

  ...språkutviklingen. I appens innstillinger er det mulig med individuelle tilpasninger. Du kan velge å se bare bilder, eller du kan kombinere med norsk tekst, tegnillustrasjoner, grafiske symboler (SymbolStix) ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  Johansson, professor ved UiS, og Stein Erik Ohna, professor ved UiS. Hillesøy S, Johansson E og Ohna SE (2014): «Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen», i Journal ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  ...skarpsyn og redusert synsfelt. Den skiller mellom moderat og alvorlig synssvekkelse. Problemer med å se små detaljer (skarpsyn), kan blant annet påvirke lesefunksjon. Innskrenket synsfelt påvirker evnen ...