Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 731 treff.
 • Geometri for blinde

  15.06.2016 | Artikkel

  Mangekanter og romfigurer Du kan lage dynamiske modeller. Lag en firkant ved å tre tråd gjennom et sugerør. Se tips på matematikksenteret.no Bruk vanlig emballasje som modeller for romfigurer, eller kjøp romfigurer ...
 • Kidspiration Maps

  15.02.2022 | App

  ...flytter på supergrouperen. Se bildet nedenfor. Med Kidspiration maps kan du også endre visningen til tankekartet eller SuperGrouperen slik at du får det opp en skrivevisning.Se bildet nedenfor. Denne visningen ...
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...legge bedre til rette for barnet, - både på system og individnivå. Det er viktig å få eleven til å se behovet for, og godta den tilpasningen og tilretteleggingen de trenger på skolen og på skolefritidsordningen ...
 • Lese digitalt med forstørringsprogram

  02.09.2019 | Kapittel

  ...lupefunksjon. Lupen kan være nyttig for eksempel når du skal se på et kart eller detaljer i et bilde. Da har du oversikt samtidig som du kan bruke lupen til å se detaljer. Du bruker musen til å flytte lupen på skjermen ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  Vennesla. Vi møter Jakob (4) som stortrives når han får være med å dekke bord, telle tallerkener og se på mønster. Dina (4) går i naturbarnehage som bruker naturen som arena for matematisk oppdagelsesjakt ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at problemene blir forstått som utrykk ...
 • Synstap og digitale ferdigheter

  10.06.2016 | Artikkel

    Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Se veileder om å nå kompetansemålene for elever med synsvansker.  Det er flere grunner til at elever med ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  ...ungdomstrinnet eller i videregående opplæring kreves det 60 studiepoeng som er relevant for faget, se forskrift til opplæringsloven 14-3 siste ledd og 14-4 siste ledd. Norsk med tegnstøtte: Ferdigheter ...
 • Forstørrende tv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...pc og tv. I skolen er det vanlig at en forstørrende tv har to kamera; et for nærarbeid og et for å se på avstand. Disse kan være koblet til samme skjerm slik at eleven raskt kan flytte fokus fra boka til ...
 • Flere hoder tenker bedre enn ett

  07.07.2016 | Bok/hefte

  ...ønsket å sette fokus på støttende prosesser i klassen ved utprøving av noen utvalgte læringsstrategier (se s. 2).  Grete Hoven og Anne Lise Angen Rye Statped, 2004 ...