Til hovedinnhold
Viser 481–490 av 731 treff.
 • Relasjonsbygging

  14.09.2020 | Kapittel

  ...vanskelig å ha en én-til-én-samtale om vanskelige temaer. Dette oppleves ofte lettere dersom de slipper å se den andre personen inn i øynene og at dere har et annet felles fokus. Ved å bruke digitale spill kan ...
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  ...dejtie almetjidie mah giehpiedamme jallh faatoes nuepieh utnieh njaalmeldh soptsestidh. Reakta ASK:se reaktavåaromem åtna ööhpehtimmielaaken mietie § 2-16 jïh § 3-13. bïhkedimmie ASK:n bïjre lea akte bielie ...
 • Jeg er glad

  13.06.2016 | Artikkel

  ...begynnelsen, for eksempel: Kari er glad når det er vår. Spør eleven hvordan de føler det i ulike situasjoner. Se videoen Paperman. Snakk om hva en stumfilm er, og at selv om det ikke er noen som snakker i filmen ...
 • Eksempler på apper som organiserer og lagrer skolearbeidet

  23.10.2019 | Kapittel

  ...ett sted. I appen kan du også strukturere bøker ved å opprette bokhyller for ulike tema, som du kan se i filmen under.   Bokhyller i Book Creator Showbie (iOS) Showbie er en digital læringsplattform der ...
 • Epler

  08.06.2016 | Artikkel

  ...adjektivet han/hun rullet fram på terningen. Be eleven om å lage en setning hvor han bruker adjektivet. Se etter adjektiv mens du leser i en bok. La eleven si hvert adjektiv mens læreren leser resten av ordene ...
 • Justere graden av Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  ...forstørring med glidebryteren som ligger i kontrolleren som du kan velge om skal vises eller ikke (se over).   OPPGAVE: Bruk av Zoom  Aktiver Zoom   Sett Zoom i område til Zoom i fullskjerm Gå tilbake ...
 • Tolkens oppgaver

  02.02.2022 | Kapittel

  ...tolken sin jobb? Barn forholder seg til tolken på en litt annen måte enn voksne. De forstår at de kan se på tolken for å få med seg hva som blir sagt på talespråk. Men for barna, så er tolken også en voksenperson ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  Velg bøker etter de samme kriterier som er beskrevet tidligere. Presenter teksten slik at alle kan se den gjennom bruk av bøker i storformat, Interaktiv tavla eller ved å sitte sammen i små grupper. Førskolebarn ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...en få opp en støttekortmeny, dvs. en klikkbar liste over alle avtaler som gjelder for denne arenaen. Se nedenfor. Nivå 4: Meny/ oversikt over de enkelte løsninger og strategier innenfor en kategori Skriv ...
 • Lese digitalt med forstørringsprogram

  02.09.2019 | Kapittel

  ...lupefunksjon. Lupen kan være nyttig for eksempel når du skal se på et kart eller detaljer i et bilde. Da har du oversikt samtidig som du kan bruke lupen til å se detaljer. Du bruker musen til å flytte lupen på skjermen ...