Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 762 treff.
 • Tema: Ut på tur aldri sur

  03.04.2020 | Kapittel

  Se film og løs oppgavene 1.En gjennomgang av tegn knyttet til det å pakke ryggsekken til å dra på tur.   2.Lek med tegnene  ...
 • Rettigheter: kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  10.05.2016

  ...reise, se pasientreiseforskriften Kapittel 1. Pasientens rett (lovdata.no). Se også Dekkes reisen min? (helsenorge.no). Reiseutgifter for ledsager Ledsagers rett til dekning av utgifter ved reise, se pas ...
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  ...blant annet 20 års erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i barnehager, vil jeg her beskrive arbeidet mitt med et barn som hadde sammensatte funksjonsvansker. Barnet hadde en sterk hørselsnedsetting, nærsynthet ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...forstår kva barnet prøver å seie. Til dømes: «Fekk du med deg det eg sa?» eller «No fekk ikkje øyret mitt med seg det du sa. Kan du seie det på ein annan måte?». Barnet treng hjelp til struktur, orden og ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...relationships with friends. I K. H. Rubin, W. M. Bukowski, og B. Laursen (red.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (side 63-81). New York: The Guilford Press. Charmaz, K. (2014). Constructing ...
 • Lære touch-metoden

  14.11.2017 | Artikkel

  ...seg av med. Slik går du fram Plasserer fire fingre på hver hånd på ledetastene a, s, d og f, og j, k, l og ø. Du finner ledetastene ved hjelp av taktile merker på f- og j-tasten uten å bruke synet. Alle ...
 • Opplesning med Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  Enter-tasten skal gjøre). Hvis du vil hoppe til den neste setningen i opplesningen, trykker du på Ctrl + Alt + K. Hvis du vil lese den forrige setningen, trykker du på Ctrl + Alt + H.  SKJERMOPPTAK 28 Opplesning med ...
 • Utfordring 1 - blikkontakt

  10.11.2021 | Kapittel

  ...til de språklige ytringene fra tolken. Men det kan være vanskelig å vite når du skal se på tolken og når du bør se på den som snakker. Neste klipp er fra et besøk på Vitensenteret i Trondheim. En «forsker» ...
 • Visuell markør i virtuelt fokus

  04.09.2019 | Kapittel

  (virtuelt fokus) er aktiv, vises en visuell markør på skjermen. På denne måten kan den som bruker skjerm, se hvor leselistbrukeren har fokus. Du slår på den visuelle markøren i kontrollpanelet ved Forstørrelse ...
 • Forslag til undervisningsopplegg med Scratch

  09.05.2022 | Kapittel

  10 steg fremover, og avslutter med en lyd. Koden kan se slik ut: Kodeblokk Utvid med en løkke som gjør at Scratch gjentar dette 4 ganger. Koden kan se slik ut: Kodeblokk2 Spill inn en egen lyd, og legg den ...