Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 762 treff.
 • Tema: Salt og pepper

  01.04.2020 | Kapittel

  Pepper og bli litt kjent med dem.   I denne episoden av “Salt og Pepper” får du se Salt og Pepper på hjemmeskolen og se litt om hva de gjør der.   Tredje episode av “Salt og Pepper”. Denne gangen besøker ...
 • Meld ut (slett) elever

  16.06.2018 | Tjeneste

  ...skolens ID og passord  Når du er logget inn, får du se en liste over elever ved skolen som er registrert som lånere. Klikk på navnet til aktuell elev for å se om eleven fortsatt låner skolelydbøker.   Gå til ...
 • H

  30.11.2011

  ...egentlig dagsyn, men brukes i betydningen nattblindhet, nyctalopia, nedsatt eller manglende evne til å se i svak belysning. Hemianopsia, utfall av ca. halvdelen av hvert øyes synsfelt. På grunn av halvkrysningen ...
 • Baobabtreet

  27.05.2016 | App

  ...til å utvide eget tegnspråk. få en litterær opplevelse. se en historie med tegnspråk. avlese tegnspråk og øke tegnforrådet. Ved å lese eller se boken kan barn få en god og kunstnerisk opplevelse. Appen ...
 • Sjïere dïenesjh

  02.01.2015 | Kapittel

  Lïerehtimmie lea boelhkine juakeme jïh faalenasse vadtasåvva goske maana lea 16 jaepien båeries. Hør mitt språk (Govlh mov gïelem) lea akte bïhkedimmieprogramme eejhtegidie govlemeheaptoes maanajgujmie a ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...og brikker/ordkort til 9 kategorier for hver av delene. Kategoriene er: Skoleaktiviteter/fag eller Mitt syn på arbeid/studie Arbeidsmåter Læringsstil Organisering, struktur og forutsigbarhet Stressfaktorer ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som er relativt like, slik som for eksempel b/d, n/m, g/k. På grunn av disse fonologiske vanskene mangler de funksjonell bokstavkunnskap og kan også ha varierende ...
 • Formatere dokumenter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...et område og endre det ved å trykke hurtigtasten. Fet skrift på/av: Ctrl+f Kursiv skrift på/av: Ctrl+k Understreket skrift på/av: Ctrl+u Normal stil (tilbake til normal skrift): Ctrl+Shift+n ...
 • SuperNova

  10.09.2019 | Kapittel

  Redigeringsfelt: E Skjemafelt: F Grafikk: G Overskrift: H Overskrift på nivå 1 til 6: 1 til 6 Lenke: K Liste: L Neste listeelement: I Tekstområde: N Objekt: O Avsnitt: P Radioknapp: R Tabell: T Ubesøkte ...
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  Horizon-rapporten 2017 (PDF)  ARK&APP-rapporten (PDF)  Medietilsynets rapport om barn og medier 2020 (pdf)  Durkin, K., Boyle, J., Hunter, S., & Conti-Ramsden, G. (2013). Video games for children and adolescents with special ...