Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 762 treff.
 • Tilpasse vanlige læremidler

  14.06.2016 | Artikkel

  ...også trekke opp streker og tall på vanlige linjaler og gradskiver med tusj, slik at det blir lettere å se markeringene. Videre kan vi lime på en flate av farget tape, gjerne svart, på annenhver hele cm eller ...
 • Tilrettelegge i barnehagen med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...utvikle talespråk og tegnspråk Å tilrettelegge tiltak i barnehagen som fremmer talespråk og tegnspråk Se filmen med tegnspråktolking Tilrettelegge i barnehagen m/nedsatt hørsel film m/tolk Filmen er del av ...
 • Fra barnehage til skole med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...av skolestart Samarbeid mellom skole, hjem, PPT og barnehage Gode relasjoner i overgangssituasjoner Se filmen med tegnspråktolking Fra barnehage til skole m/nedsatt hørsel film m/tolk Filmen er del av en ...
 • Jeg vil delta i samfunnet som alle andre!

  25.11.2021 | Video

  Videoforelesning fra SPOT 2021. Se video med tegnspråktolk. Skolen er den viktigste arenaen for barn og unges deltakelse i samfunnet. For Håvard har det også vært viktig å delta i politisk arbeid, og å ...
 • Podcast i klasserommet for elever med spsialpedagogiske behov: Motivasjon, mestring og mulighet

  18.11.2021 | Video

  Videoforelesning fra SPOT 2021.  Se video med tegnspråktolk. Hvordan kan det å la elever lage podkast skape motivasjon, mestring og muligheter i det inkluderende klasserommet? Dette innlegget har som mål ...
 • Tidlig innsats

  10.03.2016 | Video

  ...hjelp og støtte når man oppdager barn, ungdom eller voksne med særlige behov. I denne filmen skal vi se på tidlig innsats mot barn opp til 7 år, altså i hovedsak før opplæringspliktig alder. Fokuset blir ...
 • Hørselstap og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  (udir.no) Teknologi i undervisningen for hørselshemmede  Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved eksamen Se informasjonsfilm om hvordan tilrettelegge for hørselshemmede elever På bølgelengde ...
 • Rytmen 3–10 – Drama og rytmikk

  12.09.2016 | Nettressurs

  ...gir råd om bruk av materiellet på hvert enkelt trinn, og som også gir tips om ulike øvelser i faget.  Se på YouTube: Rytmen 3. klasse Rytmen 4. klasse - del 1 Rytmen 4. klasse - del 2 Rytmen 5. klasse Rytmen ...
 • Måltidet: tiltak for god opplevelse for barn med multifunksjonshemming

  15.09.2016 | Artikkel

  ...dele. Måltidet er en anledning til å lære og er en av de viktigste inkluderingsarenaene for barnet.  Se også heftet "Å spise sammen - Den eldste og mest naturlige inkluderingsarena" med en samling av materiell ...
 • Jakten på det gode arbeidsliv

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...med bare hørende? Bør du skrive på jobbsøknaden at du er døv? Noe av dette kan du få svar på ved å se «Jakten på det gode arbeidsliv». Her møter du døve som jobber i ulike yrker. Vi har besøkt de døve ...