Til hovedinnhold
Viser 531–540 av 762 treff.
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...over aktivitetene. TegnKort egner seg godt til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Se udir.no/rammeplan for barnehagen/språkveileder. TegnKort retter seg både til tegnspråklige barn, og ...
 • Pekeprate hver dag - eksempler på tematavler

  24.11.2020 | Bok/hefte

  ...samtaler i de situasjonene. Du finner også eksempler på hvordan tematavler med de ulike ordene kan se ut. Dette er ment som en inspirasjon slik at du kan lage egne tematavler som rommer deres rutiner, ...
 • Slik følger du PPT-lederkonferansen

  25.03.2021 | Artikkel

  ...dag to starter sending kl. 8.50, konferansen starter kl 9.00. En Webinar-side dukker opp. Klikk på SE WEBINAR-knappen som ligger omtrent midt på skjermen. En ny side dukker opp med en stor Play-knapp midt ...
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...gjort av Eli Qvenild i Statped. VASAS består av en veiledning +  ti par bilder. Den afasirammede skal se på hvert bildepar og vurdere på en femdelt skala hvilket bilde som passer best i forhold til hvordan ...
 • Åpne for læring

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...av rådgiver Kirsten Ruud og psykolog Terje Bjelland fra Statped i samarbeid med Borgestadklinikken. Se også DVD-en «Når barnet er født med alkoholskade», som finnes i Statpeds nettbutikk. Statped ...
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  Erfaringsfilm og veiledning om lytte- og talestimulering i hverdagen for barn med hørselstap. Se filmen: Denne filmen har som utgangspunkt å gi foreldre noen eksempler på hverdagsaktiviteter de kan gjøre ...
 • Ole og Mia serien

  03.05.2016 | App

  ...språkutviklingen. I appens innstillinger er det mulig med individuelle tilpasninger. Du kan velge å se bare bilder, eller du kan kombinere med norsk tekst, tegnillustrasjoner, grafiske symboler (SymbolStix) ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  Johansson, professor ved UiS, og Stein Erik Ohna, professor ved UiS. Hillesøy S, Johansson E og Ohna SE (2014): «Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen», i Journal ...
 • Syn og synsfunksjon

  08.06.2016 | Artikkel

  (oculus) og øyets ytre og indre strukturer synsnerven og synsbanene synssentrene i bakre del av hjernen Å se er evnen til å motta og registrere lys og bearbeide synsinntrykkene slik at vi danner oss et helhetlig ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  ...skarpsyn og redusert synsfelt. Den skiller mellom moderat og alvorlig synssvekkelse. Problemer med å se små detaljer (skarpsyn), kan blant annet påvirke lesefunksjon. Innskrenket synsfelt påvirker evnen ...