Til hovedinnhold
Viser 551–560 av 762 treff.
 • Touch-metoden

  03.09.2018 | Kapittel

  Med touch-metoden skriver vi uten å se på tastaturet. Vi plasserer fingrene på åtte ledetaster og finner de andre tastene med utgangspunkt i disse. Hver finger har sine bestemte taster. På denne måten ...
 • Hvordan lærte Andrea å lese?

  15.10.2018 | Kapittel

  ...ja eller nei. For både å se utvikling, kartlegge ferdigheter og observere hvilke arbeidsmåter som fungerte, valgte ofte læreren å filme arbeidsøkter. På film var det lettere å se om Andrea satt godt, om ...
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...visus (skarpsyn), men er en verdi som har vesentlig betydning for lesefunksjon. Slik kan en enkelt se hvor stor teksten må være for at testpersonen skal lese flytende, og hvilken forstørring som skal til ...
 • Sensoriske vansker og skolefravær

  08.04.2021 | Kapittel

  ...kartlegges ut fra hvordan de opplever sensoriske inntrykk i klasserommet. Tips om kartleggingsverktøy, se våre nettsider:  IVAS Sånn vil jeg ha det - støttemateriell til samtale Sensory profile 2 Mer informasjon ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  (Utdanningsdirektoratets nettsider). Den spesialpedagogiske hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning, se Barnehageloven §31. Kommunene organiserer den spesialpedagogiske hjelpen ulikt. Noen steder er det ...
 • Synsfelt

  04.12.2012

  ...ser testpersonen inn i undersøkerens venstre øye, og motsatt. Ved normalt synsfelt skal de to kunne se håndbevegelsene samtidig når hånden kommer inn i synsfeltområdet midt mellom undersøker og testperson ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  (Utdanningsdirektoratets nettsider). Den spesialpedagogiske hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning, se Barnehageloven §31. Kommunene organiserer den spesialpedagogiske hjelpen ulikt. Noen steder er det ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...instruere eller rette på de seende barna i hvordan de skal være overfor det blinde barnet. Pedagogen må se og bekrefte begge barna.  Blinde barn er avhengig av språklige beskrivelser, i tillegg til taktile ...
 • Tastaturbo

  03.02.2021 | Nettressurs

  ...hjelpe han. Dei driv han framover ved å bruke tastaturet. Video Tastaturbo Se video på tegnspråk og norsk tale. Her kan du også se introduksjonsfilm om Tastaturbo som kan vises til elevene. Programmet er ...
 • VirtualSpeech

  01.09.2017 | App

  ...yrke du velger(engelsk) Når du har valgt et rom er det bare å begynne. Du aktiverer knappene ved å se på dem, eller ved bruk av navigeringfunksjonen på vr-brillen du har. Du kan ikke gå rundt i rommet ...