Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 762 treff.
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  ...og i øvre del av området. Når du som er barnehagelærer skal tolke resultatene, er det også viktig å se igjennom spørsmålene i etterkant for å vurdere om barnet ser ut til å ha vansker på spesifikke områder ...
 • Tilrettelagte aktiviteter

  28.08.2014

  ...og materiell eller ufrivillig å dulte bort i andre. Utfordringene for deg som er voksen, kan være å se behovet for å delta og involvere deg på en balansert måte ved å være tydelig uten å være dominerende ...
 • Språk, lesing og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...forkunnskaper. Lag gjerne et tankekart og pass på at viktige ord og uttrykk forklares før elevene skal se eller høre på egen hånd. Det gir elevene et grunnlag de kan knytte ny kunnskap til. Noen elever har ...
 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  Jumper. De er enkle å sette seg inn i og har tydelige mål som kan sees i sammenheng med fagfornyelsen. Se instruksjonsvideoer under, laget av APH — American Printing House for the Blind. Du finner en video ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

  10.08.2021 | Kapittel

  ...tilgjengelig ved enten å skrive den ned på tavle/ark eller legge den inn på kommunikasjonshjelpemiddelet. Se eksempel på tematavle i filmen under. Tematavle programmering Lek og programmering  Programmering er ...
 • Algoritme og algoritmisk tenkning

  10.08.2021 | Kapittel

  ...problemløsningsmetode  Nøkkelbegrepene og arbeidsmåtene som inngår i algoritmisk tenkning kan være fine å se på når du jobber med problemløsende oppgaver i klasserommet. Dette er også betydningsfulle punkter ...
 • Programmering i skolen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...programmeringen om avansert programmering og dataforståelse, men om samarbeid, lek og problemløsning. Se videoen under der de forteller om hvordan programmering brukes for å skape arenaer for samarbeid. Koding ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...forbindelse med en annen diagnose eller vanske. Bruken av metodene må uansett tilpasses den enkelte. Se litteratur i listen over relaterte læringsressurser nederst på siden. Deling til andre enheter - Fra ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  Ved å bruke begrepene ufrivillig skolefravær og alvorlig skolefravær, vil vi kunne løfte blikket og se på systemet eleven er en del av. Hvordan kan systemet bidra til å hjelpe eleven tilbake på skolen? ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...tonehøyden i stemmen, nervus Superior. Da vil det være aktuelt å undersøke med elektromyografi (EMG) for å se om det er nerveaktivitet igjen i muskulaturen. Logopedisk oppfølging og rådgiving Logopedisk oppfølging ...