Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 762 treff.
 • Taktile kart

  07.10.2013

  ...oversikt over ruten eller området. Det kan også være et mål i seg selv å utvikle generell kartforståelse. Se veileder om kompetansemål for elever med synshemming. Kjennetegn på gode kart Kartene bør kun inneholde ...
 • Lego WeDo 2.0

  28.06.2019 | App

  ...hele verktøyet kan gjennomføres uavhengig av leseferdigheter. WeDo kan også brukes med øyestyring. Se videoen under. WeDo pg øyestyring Forslag til undervisningsopplegg finner du her. Eksempel på startoppgaver ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...finnes i rapporten “Tidlig innsats for flerspråklige barn i barnehagen” og Samtaileguiden fra Udir (Se lenker under). Forarbeid og forklaringer gjennom barnets førstespråk kan gjøre det lettere å forstå ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...jevnaldrende i barnehage og skole. Mer om deltakelse http://www.sansetap.no/smabarn-horsel/deltakelse/ Se eksempel på tilrettelegging   Døve  Her ment som personer som ikke kan høre språklyder, med innvandrerbakgrunn ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  ...tilbakemelding. IOP og IP bør være så tydelige som mulig for eleven. Mange konkrete tips på nettsiden skolahemma.se Nyttige tips på læringsbloggen av Monica Melby-Lervåg Utfordringer for barnehageansatte For de minste ...
 • Hva er dysleksi?

  02.06.2020 | Artikkel

  “leser” ved hjelp av visuelle holdepunkter. Dette innebærer at de prøver å huske hvordan ord ser ut ved å se på for eksempel bokstavformer og lengden på ordet. De kan ikke avkode ukjente ord. Det er viktig at ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...utviklet andrespråk. Bruk av flerspråklige ferdigheter ser ut til å styrke både kunnskaps- og språklæring. Se artikkel i Utdanningsnytt om flerspråklighet som styrke for kunnskaps- og språklæring. Læring forutsetter ...
 • Hvordan kan blinde barn delta i lek med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...eksempel på hvordan det kan gjøres. Seende barn inviterer hverandre med blikk og har lettere for å se når det passer.  Når barna har fått erfaringer med å leke sammen vil fortsatt det blinde barnets lek ...
 • Arbeid med undervisningsmateriellet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...med den tastekombinasjon som skal til for å uttrykke hvert ord. Vi tror det er nyttig at eleven får se andre utføre tastrykkene, noe vi i denne sammenheng kaller for å modellere. Dette er et ord som blir ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...for både barnehagen og skolen. Begge disse omtaler overganger for barn og elever med behov for ASK, se på Utdanningsdirektoratets nettsider: ASK-veileder for barnehagen ASK-veileder for skolen Mange av ...