Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 762 treff.
 • Forslag til undervisningsopplegg

  06.05.2022 | Kapittel

  ...alder og hvor krevende oppgaver man ønsker å lage. Visuelle kodebrikker med de samme kommandoene Mål Se sammenhengen mellom instruksjon gitt ved kodebrikker og bevegelser som roboten/elevene utfører. Hva ...
 • Swift Playgrounds - app for programmering

  19.08.2021 | Kapittel

  Støttemateriell i kontrastfarger skrevet ut på papir Mange elever med synsnedsettelse vil ha problemer med å se de ulike «puzzle worlds» i appen. De består av mange farger og kan inneholde mange detaljer. Men det ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  ...flere ganger ettersom ridderne utvikler seg i løpet av spillet eller man kan lage en ny karakter. «Se på omgivelsene dine. Hvor i den virkelige verden kunne dette vært?» «Ta fire skjermdumper mens du spiller ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...jevn, positiv utvikling. Barnet er ikke tjent med at de nære, ansvarlige voksne inntar en ”vente-og-se” holdning (Pritchard, 2008). Alle voksne rundt det døve og sterkt tunghørte barnet har et ansvar for ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...er morsom. Pedagogen må evne å se barnets innspill, vurdere, bekrefte, utvide eller overse innspill som ikke bygger leken. Når seende barn kommer til, må pedagogen også se og bekrefte dem og skape muligheter ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  fra hva som er tics. Hvordan kan skolen flytte oppmerksomheten i arbeidet sitt fra personen til å se muligheter for eleven i de enkelte omgivelsene? Sentralt i denne sammenheng er den gode lærer–elev-relasjonen ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...og hvor mange forskjellige meninger det kan ha, avhengig av hvilket ord det står sammen med: si opp, se opp, pass opp, hold opp, kast opp med mer. Det kreves tålmodighet, mange forklaringer og mye erfaring ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...matematikkfaget og følge normal progresjon, men kan ha behov for tettere oppfølging og tilrettelagte metoder. Se Utdanningsdirektoratets ressursside om regning som grunnleggende ferdighet Matematisk språk og begreper ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...formidle slik informasjon, og skape forståelse for hvor barnet befinner seg i kommunikasjonsutviklingen. Se på Utdanningsdirektoratets nettsider.  Mange barn med autisme får tilbud om tidlige intensive tiltak ...
 • Om overganger

  08.07.2020 | Kapittel

  ...visualisering, for eksempel ved bruk av symboler, bilder eller film.  Eksempel på forberedelse til aktivitet Se film av Statped på Youtube ...