Til hovedinnhold
Viser 691–700 av 762 treff.
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...og hvor mange forskjellige meninger det kan ha, avhengig av hvilket ord det står sammen med: si opp, se opp, pass opp, hold opp, kast opp med mer. Det kreves tålmodighet, mange forklaringer og mye erfaring ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...matematikkfaget og følge normal progresjon, men kan ha behov for tettere oppfølging og tilrettelagte metoder. Se Utdanningsdirektoratets ressursside om regning som grunnleggende ferdighet Matematisk språk og begreper ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...formidle slik informasjon, og skape forståelse for hvor barnet befinner seg i kommunikasjonsutviklingen. Se på Utdanningsdirektoratets nettsider.  Mange barn med autisme får tilbud om tidlige intensive tiltak ...
 • Om overganger

  08.07.2020 | Kapittel

  ...visualisering, for eksempel ved bruk av symboler, bilder eller film.  Eksempel på forberedelse til aktivitet Se film av Statped på Youtube ...
 • Funksjonelt organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Ofte vil en ØNH-lege anbefale å fjerne polyppen kirurgisk, men noen ganger vil legen avvente for å se om tilstanden bedrer seg etter en periode med oppfølging hos logoped. Det er viktig at logopeden hjelper ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  tanker, meninger og erfaringer på ulike måte Bruke strategier og planlegging til å løse problemer Se på relasjonen mellom årsak og virkning Programmering med kodingsekspressen kan derfor dekke flere kompetansemål ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  ...problematferden? Kan det være psykiske (internaliserte) vansker, som angst og/eller depresjon, er dette aktuelt å se nærmere på. Er det mistanke om lærevansker, bør dette kartlegges, blant annet gjennom kognitive tester ...
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  ...blikket mot noe og holde blikket på det  Mer oppmerksom mot enkelte deler av synsfeltet   Vansker med å se og lytte samtidig   Variabel synsfunksjon, avhengig av blant annet omgivelsene og/eller dagsform  Mer ...
 • Leseutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...svak fonologisk bevissthet. De forsøker å lese ved hjelp av visuelle holdepunkter, for eksempel ved å se på formen til ordene, og bruker gjetting som hovedstrategi. 2. Kompensatoriske lesere Noen elever tilegner ...
 • CHARGE syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...hyppige pauser og variasjon i arbeidsoppgavene. Statped kan gi veiledning og kurs til skole og nettverk. Se videoer om CHARGE syndrom fra kurs på Frambu her. Medisinske behandlingsprogrammet(pdf), sammen med ...